Økning i veiskatt i Belgia

Den belgiske regjeringen har vedtatt en justering av veiskatten som trer i kraft 1. juli 2024. Denne endringen vil påvirke alle som kjører på belgiske veier, og avgiftsøkningen vil variere basert på flere faktorer.

  • Den oppdaterte veiskatten beregnes ut fra tre hovedkriterier:
  1. Region: Skattenivået varierer avhengig av hvilken del av Belgia du kjører i.
  2. Kjøretøyets miljøklassifisering: Avgiften justeres etter kjøretøyets Euro-utslippsklasse.
  3. Kjøretøyets bruttovekt: Inndelt i tre kategorier: 3,5 til 12 tonn, over 12 til 32 tonn, over 32 tonn.
  • Hva betyr dette for deg?

Den nye avgiften vil bli lagt til på din eksisterende veiskattfaktura. Økningen vil variere basert på ditt kjøretøys spesifikasjoner og hvor du kjører i Belgia.

  • Trenger du mer informasjon?

For spørsmål om den nye veiskatten eller hvordan den vil påvirke deg, kontakt din lokale DACHSER-representant. De kan gi deg detaljert informasjon og veiledning tilpasset din situasjon.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com