Situasjonen i Ukraina og innvirkningen på aktivitetene våre

Vi vil gjerne informere deg om virkningen som konflikten mellom Russland og Ukraina har på internasjonal flyfrakt-, sjøfrakt- og jernbanevirksomhet. I tillegg ønsker vi å fortelle deg hvilke tiltak vi har måttet iverksette for å sikre forsyningskjedene best mulig.

Vi suspenderer alle bestillinger fra eller til Ukraina inntil videre. Vi kan heller ikke ta imot bestillinger på jernbanetjenestene våre mellom Asia og Europa. Den samme bestillingsstansen gjelder for interkontinental lastebiltransport mellom Asia og Europa når slike forsendelser ville gått gjennom Russland, Hviterussland eller Ukraina. Årsaken til disse tiltakene er at vi ikke lenger kan garantere trygg transitt av lasten til kundene våre via de nevnte landene.

Vi tar fortsatt imot bestillinger som kommer fra eller skal til Russland og Hviterussland, forutsatt at flyselskaper og rederier fortsetter å tilby kapasitet på disse rutene. Vi observerer at første fraktførere og flyselskaper suspenderer aktivitetene knyttet til transport til/fra disse landene. Bestillinger til/fra Russland og Hviterussland må selvfølgelig overholde de nyeste statlige sanksjonene som er pålagt disse landene, til punkt og prikke. 

I tillegg til disse konkrete tiltakene forventer vi ytterligere konsekvenser for driften vår. Konfliktregionen og landene som er involvert i konflikten, er svært viktige i de internasjonale olje- og energimarkedene. Dette fører allerede til en svært dynamisk utvikling i oljeprisene og dermed oljerelaterte tilleggsavgifter som bunkerjusteringsfaktor (BAF) og drivstofftillegg. Vi følger nøye med på den videre utviklingen og vil holde deg informert. I tillegg ser vi allerede det som kan være starten på en kapasitetskrise i flyfraktmarkedet, da europeiske flyselskaper er utestengt fra russisk luftrom og russiske flyselskaper er utestengt fra europeisk luftrom. 

Det er i dag umulig å forutsi hvor lenge denne situasjonen vil vare eller hvordan den kommer til å utvikle seg. Vi vil fortsette å gjøre vårt ytterste for å tilby løsninger til kundene våre og holde deg oppdatert på den fremtidige utviklingen for å sikre videreføring av de internasjonale forsyningskjedene dine. 

Hvis du trenger mer informasjon eller har spørsmål, er du som alltid velkommen til å ta kontakt med din lokale DACHSER-representant.

Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic