Små og store bragder: Årsberetning om samarbeidet med terre des hommes

DACHSER har støttet organisasjonen terres des hommes, som arbeider for å forbedre levekårene og utdanningsmulighetene for vanskeligstilte barn og unge, siden 2005. Årsrapporten for 2022 gir en oversikt over de internasjonale prosjektene og de konkrete resultatene av samarbeidet.

Organisasjonen terres des hommes arbeider for å forbedre levekårene og utdanningsmulighetene for vanskeligstilte barn og unge.

25 år gamle Neha bor i Holambi Kalan, en forstad i Delhi i Nord-India. Siden moren hennes døde i desember 2020 har hun måttet hjelpe til med å forsørge familien på ni. Med hjelp fra terre des hommes fikk hun mulighet til å ta et datakurs og lære engelsk, noe som har ført til at hun har fått jobb som kontorassistent. Nå har hun fast inntekt, og hun er fortsatt involvert i en ungdomsgruppe.

Dette er bare én av mange små og store suksesshistorier fra samarbeidet mellom DACHSER og terre des hommes. For tiden dekker samarbeidet Sør-Asia, Sør-Afrika og Latin-Amerika, og siden 2022 dekker det også Ukraina. Fokuset er først og fremst på sosialt og økonomisk vanskeligstilte grupper av befolkningen.

Prosjektene gjennomføres ikke av terre des hommes-medarbeidere som reiser til de respektive landene, men av lokale prosjektpartnere som kjenner de lokale forholdene og utfordringene, og vet hva som trengs.

Les årsrapporten her

DACHSERs støtte er langsiktig, og det kommer stadig nye prosjekter og initiativ. Hva som implementeres som følge av samarbeidet, og hvilke resultater som er oppnådd, kan du lese i årsrapporten nedenfor.

Årsrapport_DACHSER_terre_des_hommes_2022 PDF (7,48 MB)
DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com