Sømløst samarbeid

Hjelpemiddelleverandøren Medema er avhengig av en fleksibel forsyningskjede for å kunne sikre pålitelige leveranser, selv i utfordrende tider. Partnerskapet med DACHSER muliggjør samarbeid på tvers av landegrenser, men med ett kontaktpunkt.

Forløperen til Mederma startet på Ballstad i Lofoten. Nå er de etablert i hele Skandinavia.

Medema Norge leverer og produserer et vidt utvalg av hjelpemidler og -tjenester til helsesektoren, mennesker med funksjonsnedsettelser og eldre. Med leveringer av el-rullestoler, løfteutstyr, scootere hvilestoler, hygieneprodukter til blant annet sykehjem, NAV og kommuner er Medema avhengig av pålitelige leveranser og en fleksibel forsyningskjede for å kunne levere til et bredt spekter av mottakere.

Med etableringer i hele Norden og fabrikk i Danmark, i tillegg til produktleveringer til ulike destinasjoner i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, og andre deler av Sentral-Europa, er det en fordel for transportkoordinator i Medema Christopher Birgersson å ha ett kontaktpunkt å forholde seg til, for alle henvendelser.

«DACHSER, med sin tilstedeværelse i Europa har vist seg å være det ideelle valget for å dekke Medemas behov», forklarer Christopher. «DACHSER tilbyr konkurransedyktige priser uten å gå på kompromiss med kvaliteten. Faste kontaktpersoner og nært samarbeid gjør at vi kan tilpasse oss endringer og sikre at produktene når destinasjonene i tide.»

Dette har ført til et mangeårig samarbeid, hvor over 90% av Medemas gods fra produksjonsleverandør til sluttbruker, blir håndtert av DACHSER. I Norge går det biler fra Danmark to dager i uken, som senere fordeles til ulike adresser rundt om i landet. Her trekker også Christopher frem viktigheten av tett kontakt med sjåfører og kundeservice. Sjåførene har et nært samarbeid med Medemas kunder, spesielt i de nordlige delene av Norge, hvor god kommunikasjon er avgjørende:

«Vi hører sjeldent om problemer fra kundene, noe som for oss er et godt tegn. Dette betyr at leveransene går som de skal, og at våre kunder får den kvaliteten de forventer», kommenterer Christopher.

Helhetlige løsninger

Dani Solli, Sales Executive hos DACHSER er Christophers kontaktpunkt. Den korte veien til kontakt gjør at utfordringer og problemer kan løses raskt og effektivt. Det betyr likevel ikke at det finnes hendelser og faktorer som kan påvirke forsyningskjedene. For å sikre optimal effektivitet i alle ledd av leveransene blir Medemas forsyningskjede jevnlig analysert og vurdert for forbedringer, ved hjelp av forsyningskjedeoptimalisering (Supply Chain Optimization):

«Vi streber etter å optimalisere forsyningskjeden for å oppnå den høyeste kvaliteten og mest effektive løsningene for våre kunder», forteller Dani. Å forutse forstyrrelser er ikke mulig, men ved å kontinuerlig vurdere og tilpasse forsyningsstrukturer ved hjelp av analyse av lokasjoner, transportruter, potensielle synergieffekter og andre faktorer kan man kan sikre en mer fleksibel forsyningskjede: «Vi gjennomfører en grundig analyse av nåværende utfordringer og utforsker potensielle løsninger gjennom en transparent rådgivningsprosess i samarbeid med kundene våre. Slik kan vi sikre stabile leveranser, også i usikre tider.»

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com