Stor satsing på miljøvennlig varetransport i Oslo

Nullutslippsløsninger, elektriske kjøretøy og målrettet jobbing mot klimamålene har lenge vært en realitet innen persontransport. Nå er det samme i ferd med å skje også innen varelogistikk. Forskningsleder på Transportøkonomisk institutt, Sidsel Ahlmann Jensen, forteller om hva dette innebærer for logistikkbransjen.

Stor satsing på miljøvennlig varetransport
Stor satsing på miljøvennlig varetransport

"Jeg opplever at vi står foran en stor transformasjon i varetransport-markedet. Det skjer mye allerede, og det vil skje enda mer fremover," sier Sidsel.

"Klima- og miljøutfordringen er stor, og logistikkbransjen må være med på å løse den. Det handler også om å skape gode bymiljø og et godt byliv. Logistikkbransjen sørger for at varer, mat og drikke kommer fram til butikker, restauranter og kulturarrangementer. Da må næringslivet også bidra med å ha kjøretøy som leverer varer på en måte som er byvennlig - i tillegg til klimavennlig," forklarer hun.

Bærekraftige løsninger innen transport kan være kostbare, og det er ulik grad av handlingsrom til å omstille seg i bransjen. Forskeren mener imidlertid at flere av de store aktørene er på ballen.

"Mitt inntrykk er at det er stor bevissthet rundt bærekraft hos de største transportselskapene. Flere av dem har anskaffet elektriske varebiler, lastebiler og til en viss grad hydrogenkjøretøy. Noen har også tatt i bruk mindre kjøretøy som passer i bymiljøer," avslutter Sidsel. 

Utslippsfri før nyttår

DACHSER Norway er en av logistikkleverandørene som bidrar aktivt i klimakampen.

"Vi har satset på elektriske kjøretøy der det er mulig, og har en målsetning om å ha nullutslipp i hele Oslo innen 2025. Innenfor Ring 3 er vi allerede fra desember utslippsfri på alle stykkgodssendinger lokalt." Armend Krasniqi, General Manager hos DACHSER Norway.

I tillegg kjører selskapet utslippsfritt hele veien fra sin sentral på Vinterbro til sine kunder i Oslo, i stedet for å ta i bruk knutepunkter i hovedstaden. Globalt  har DACHSER også igangsatt en lang rekke øvrige klimatiltak. 

"Dette er veldig viktig for oss. Vi befinner oss i en sektor som er kjent for å ha utslipp, og er opptatt av å ta vår del av ansvaret slik at vi sammen kan gjøre en forskjell – både nasjonalt og globalt. Samtidig er dette kostbart, og det er helt essensielt å gjøre det i et fornuftig tempo. Det vi jobber med er en kritisk samfunnsfunksjon. Hvis transport- og logistikknæringen stopper opp, stopper alt opp. Vi ønsker å gjennomføre overgangen på en måte som kommer både miljøet, samfunnet og kundene våre til gode," avslutter Armend.

Emission-Free Delivery Oslo
Emission-Free Delivery Oslo

Forskning og innovasjon

Å fremme utvikling og bruk av alternative drivverk og drivstoff er en viktig del av DACHSERs klimavernstrategi. I tillegg til batterielektriske drivverk, som allerede er i bruk som en del av selskapets utslippsfrie levering og som testes ut på flere bruksområder, vurderer logistikkleverandøren også brenselcellebiler og bruk av grønt hydrogen.

"Ulike studier vi har vært involvert i viser at brenselcellebiler vil spille en nøkkelrolle på veien mot å gjøre veitransporten utslippsfri mot slutten av dette tiåret. Derfor forbereder vi oss allerede intenst på denne teknologien med ulike samarbeidspartnere," sier CDO hos DACHSER, Stephan Hohm.

I tillegg til bruk og utvikling av batterielektriske kjøretøy og bærekraftig bylogistikk innebærer DACHSERs langsiktige klimastrategi blant annet økt bruk av fornybare energikilder og grønn strøm. Fra 2022 kommer logistikkleverandøren til å hente 100 prosent av strømmen over hele verden fra fornybare kilder. I tillegg kommer DACHSER til å firedoble mengden grønn strøm de genererer selv ved bruk av fotovoltaiske systemer. 

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic