Veitransport: Lastekapasitet i Tyskland

Det globale logistikkmarkedet i 2020 og 2021 har skapt store utfordringer for hele bransjen. Selv om økonomien tok seg opp på tvers av alle næringer i kjølvannet av de langvarige nedstengningene og grensestengningene, førte disse til høye nettverksbelastninger i år. Dette resulterte i økt mangel på lasterom. I det følgende gir vi en oversikt over dagens situasjon.

Den nåværende markedssituasjonen påvirkes betydelig av utviklingen av forsendelsesvolumer, som har økt med opptil 20% de siste to årene. I motsetning til årene før, gikk ikke det høye volumet av forsendelser ned i løpet av sommeren. Volumet ligger nå på et jevnt og meget høyt nivå. Det ventes ikke mer enn en liten nedgang i september. Årsakene til dette er etterslep, endringer i forbruket til online detaljhandel og endringer i lagernivåer i industri og detaljhandel. 

På den annen side er det mangel på ledig kapasitet når det gjelder kjøretøy, sjåfører og lagerpersonell. I tillegg står man overfor en tungt belastet infrastruktur. Videre er de høye kravene til hygiene- og avstandsforskrifter på arbeidsplassen samt forebyggende tiltak fortsatt på plass for å opprettholde funksjonaliteten til DACHSERs nettverk. Disse tiltakene øker personal- og prosesskostnadene. 

Økte volumer med begrenset lastekapasitet ses konsekvent i logistikkbransjen. Imidlertid gjør teamene i DACHSER sitt aller beste for å utvikle intelligente løsninger for å gi internasjonal kvalitet, nettverksstabilitet og dermed sikkerhet for våre kunders forsyningskjeder, selv i usikre tider. 

Hvis du har spørsmål, er du som alltid velkommen til å kontakte din lokale DACHSER-representant. 

Kontakt Julie Sørum Communications Consultant Nordic