Karriere Mediaroom

DACHSER Cosmetics Logistics: Global logistikkekspertise for kosmetikkbransjen

Vi leverer produktene dine til alle europeiske markeder og til viktige markeder over hele verden i henhold til dine krav. DACHSER Cosmetics Logistics svarer på dine logistikkutfordringer med tjenester som er presis skreddersydd til behovene i din bransje. Vi legger stor vekt på å utforme håndteringen av dine kosmetikk‑ og parfymeriprodukter av høy kvalitet slik at prosessene samsvarer med de strengeste kvalitets- og sikkerhetsstandardene. Kombinasjonen av våre standardiserte og spesialiserte DACHSER-logistikktjenester oppfyller kravene dine – og gjør det på en måte som gir deg den beste fordelen.

DACHSER Cosmetics Logistics
DACHSER Cosmetics Logistics

Komplette tjenester for kosmetikkbransjen

Med DACHSER Contract Logistics tilbyr vi deg omfattende, integrerte lagerbyggløsninger som bruker lagerbygg spesielt utformet for oppbevaring av kosmetikkprodukter. Disse lagerbyggene gir også direkte tilgang til det europeiske transportnettverket. 

IT-løsningene  gir deg full transparens i forsyningskjeden. Med våre standardiserte, globalt nettverkskoblede systemer kan du utforme prosessene dine effektivt og få datakvalitet på høyt nivå. Vårt datasikkerhetskonsept er sertifisert til ISO 27001.

Vi tilbyr:

  • automatiserte og digitale prosesser for håndtering av alle fysiske trinn i hele forsyningskjeden
  • en høy grad av transparens gjennom sporingssystemer som følger alle forsendelser, med dokumentasjon i sanntid takket være homogene krysstransportsystemer
  • spesialisert bransjekunnskap med sterk ekspertise i omnikanalers forsyningskjeder mellom produsent, detaljhandel og salgspunkt
  • skreddersydde merverdiløsninger som oppfyller produkt- og markedskrav
  • EcoVadis transaksjonsovervåking
  • kontinuerlig overvåking av det transportrelaterte karbonavtrykket for kundene våre
  • plasseringsspesifikke konsepter for leveringer til byer og tettsteder
  • tilpassede og klimavennlige prosesser for effektiv og bærekraftig utforming av leveringstrafikk i bysentra

Vår tjenesteportefølje for kosmetikklogistikk

DACHSER Emission-Free Delivery

Med nye logistikkonsepter som DACHSER Emission-Free Delivery legger vi grunnlaget for utslippsfrie leveranser i bysentra og tettsteder. Dette innebærer å levere forsendelser til bysentra ved hjelp av elektriske lastebiler.  I tillegg overvåker vi det logistiske karbonavtrykket for våre egnekunder under transportaktiviteter. Gjennom våre FoU-aktiviteter er vi medlem av Det tyske hydrogen- og drivstoffcelleforbundet (DWV) og er dermed med på å fremme miljøvennlige teknologier og deres bruk i logistikk gjennom langvarig samarbeid med forskningsinstitutter og universiteter.

Et øye på den siste etappen av leveringsprosessen

For å nå kundene dine med største nøyaktighet eller for å utforme omnikanalerskonsepter på en effektiv måte gir vi deg spesifikke løsninger og leveringstjenester for dine logistikkoppgaver. Uansett hvor mottakeren befinner seg, sørger vi for at varene leveres uten problemer – på riktig klokkeslett, på riktig dag, og alltid med høy kvalitet, trygghet og sikkerhet for dine kosmetikkprodukter. I tillegg tar vi oss av leveringsplanlegging samt implementering av kundespesifikke merverditjenester.

Litt ekstra sikkerhet for kosmetikkproduktene dine

Hos DACHSER Cosmetics Logistics er kosmetikkproduktene dine i de beste hender og, om nødvendig, spesialsikret i forseglet oppbevaring. Vi forsegler kjøretøyene og kontrollerer dem jevnlig. Digital videoovervåking samt digital adgangskontroll og sikrede parkeringsplasser i nærheten av DACHSER-filialene gir enda mer sikkerhet. Med automatiserte lagerbygningsprosesser, standardiserte lasteprosedyrer via dobbeltdekklasting og effektiv lastsikring forhindrer vi skader og kan holde våre kunders leveringsløfter. Disse prosessene støttes av full AEO-sertifisering og SQAS-klassifiseringer  for transporttjenester og lagervirksomhet.

Våre skreddersydde lagertjenester for kosmetikkbransjen

Våre lagerbygg, som er spesialutformet for å lagre kosmetikkprodukter, gir deg tilgang til vårt europeiske transportnettverk. I tillegg til å forvalte lagerbeholdningen din og artiklene dine, hjelper vi deg med å organisere påfyll samt vareopptelling. Dette inkluderer å overvåke en stor mengde SKU-er (Stock Keeping Units), best-før-datoer og partinumre. Andre komplekse logistikktjenester (merverditjenester) som vi kan levere for deg, inkluderer kompositt- eller multi‑emballasje, montering og reparasjon av sjokkselgere, produktemballasje samt spesialemballasje.

Kontakt Benjamin Fjellheim