Karriere Mediaroom

DACHSER Norway

Velkommen til DACHSER sin nettside for Norge.

Track & Trace
Du kan finne hele verden av eLogistics-applikasjoner her

DACHSER Nyheter

Nyheter 06.05.2021
Alltid på vakt

Å beskytte dataene og systemene våre har topp prioritet hos DACHSER. Christian von Rützen, Department Head IT Strategy Implementation hos DACHSER, forklarer utfordringene som IT-sikkerheten står overfor – nå og i fremtiden. Han og det internasjonale IT-sikkerhetsteamet hans har flere ansvarsområder, herunder håndtering av informasjonssikkerheten hos DACHSER.

Markedsinformasjon 29.04.2021
Situasjonen i India og innvirkningen på aktivitetene våre

Med hensyn til den nåværende situasjonen i India vil vi gjerne gi deg en oppdatering om DACHSERs aktiviteter i India. Situasjonen per. 28. april 2021 er som følger:

DACHSERs avdelinger i India:

Som et sikkerhetstiltak på grunn av den plutselige økningen i antall koronasmittede, holdes de fleste av DACHSERs avdelingskontorer i India foreløpig stengt. Medarbeiderne våre jobber hjemmefra, og det er kun et begrenset antall ansatte fysisk til stede på kontorene. Derfor vil det sannsynligvis oppstå forsinkelser i svartidene våre.

Nedstengningen har ført til noen operasjonelle konsekvenser for luft- og sjøfrakt, tollklarering og nasjonal veitransport.

Flyfrakt:

De fleste land har sperret passasjertrafikken fra India, noe som fører til at passasjerflyvninger på internasjonale ruter til/fra India er innstilt. Dette har forverret en allerede alvorlig kapasitetsmangel. Derfor forventer man en prisstigning innenfor alle sektorer. Transittidene har også økt som følge av den begrensede kapasiteten.

Sjøfrakt:

Sjøfrakt sto allerede overfor utfordringer på grunn av blokkeringen av Suezkanalen i slutten av mars. Havner og terminaler fungerer som normalt, men fartøysplaner påvirkes av Suez-kanalens blokkering samt den plutselige økningen i antall koronasmittede i India. Derfor anbefales kunder å ta høyde for forsinkelser på 1-2 uker når de organiserer varelagrene sine. Det forventes flere forsinkelser i kommunikasjon og drift på grunn av et økende antall koronasmittede blant ansatte ved havner, tollmyndigheter, CFS og rederier.

Toll:

Vi opplever ingen uventede forstyrrelser i godstransporten i India, og vi forventer heller ikke at aktivitetene våre stopper opp på nåværende tidspunkt. Tollavdelingene våre er fortsatt operasjonelle. Tollvesenet jobber med begrenset arbeidskraft.

Hos DACHSER har vi iverksatt inngripende tiltak for å ivareta våre ansattes helse og sikkerhet, samtidig som vi fortsetter å administrere vår daglige drift med minimal innvirkning på våre kunders forsyningskjeder. Vi vil holde deg oppdatert om eventuelle endringer i den nåværende situasjonen. Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Nyheter 21.04.2021
"Hydrogen vil gjøre rekkevidder på opptil 1 000 kilometer mulig i fremtiden"

Innsatsen for å redusere klimagassutslippene de kommende årene skaper stor etterspørsel etter alternativer til diesel, særlig i transport- og logistikksektoren. I tillegg til elbiler, som allerede brukes til å levere varer i sentrum av storbyene, kan lastebiler drevet av hydrogenbrenselceller (H2-lastebiler) være et alternativ for nullutslippstransport over lengre avstander. Et studie utført ved Kempten University of Applied Sciences på vegne av DACHSER konkluder, basert på simuleringer, at bruk av H2-lastebiler i DACHSERs logistikknettverk i prinsippet er mulig. Her følger et intervju med professor Werner E. Mehr fra Kempten University of Applied Sciences, fakultet for maskinteknikk, og Andre Kranke, Department Head Trends and Technology Research hos DACHSER.

Pressemeldinger 14.04.2021
Kundetilliten er styrket: DACHSER er fornøyd med årets resultater

DACHSER kan se tilbake på et vellykket 2020, et år preget av lojalitet og et klima av gjensidig tillit mellom logistikkleverandøren og selskapets kunder og transportpartnere. DACHSERs samlede nettoomsetning utgjorde 5,61 milliarder euro, et lite fall på 0,9 prosent sammenlignet med året før.

Nyheter 07.04.2021
Satellittbasert posisjonering – en titt på fremtidens teknologi

Hva går egentlig satellittbasert posisjonering ut på? Og hvilke fordeler kan teknologien tilby logistikkbransjen?

Markedsinformasjon 30.03.2021
Oppdatering vedrørende situasjonen i Suezkanalen

Containerskipet "MS Ever Given", som gikk på grunn og blokkerte trafikken i Suezkanalen, har nå blitt trukket fri.

Nyheter 23.03.2021
DACHSER leverer med elsykler i Praha

DACHSER lanserer pilotprosjekt i Tsjekkia hvor logistikkleverandøren skal levere forsendelser i sentrum av Praha med elektriske varesykler. Det er det nybygde mikro-knutepunktet «Depot.Bike» på Florenc t-banestasjon som vil fungere som omdreiningspunkt for prosjektet.

Nyheter 15.03.2021
Nytt DACHSER magazine ute nå!

Stafettpinnen er gitt videre: den neste generasjonen av DACHSERs Executive Board, under ledelse av CEO Burkhard Eling, tok offisielt over roret 1. januar i år. I den seneste utgaven av DACHSER magazine har vi tatt oss tid til å reflektere over dette skiftet i toppledelsen.

Nyheter 02.03.2021
Har du lest vårt siste nyhetsbrev?

Årets første utgave av nyhetsbrevet vårt er fylt med interessante artikler om alt fra hvordan man skaper stabile forsyningskjeder til hvordan man holder driften i gang i krisetider.

Nyheter 25.02.2021
Hvordan holder man hodet over vann i en uforutsigbar hverdag?

Man må være på tå hev og holde begge hendene på rattet. Det mener Armend Krasniqi, General Manager hos DACHSER Norway på Vinterbro.

Nesten alle bedrifter har fått kjenne på presset fra koronakrisens følger i større eller mindre grad. Heldigvis lever vi i et samfunn hvor folk viser solidaritet og er villige til å hjelpe hverandre når det virkelig gjelder. Dette er også tilfellet hos logistikkleverandøren DACHSER Norway, som har klart seg gjennom hele perioden uten permitteringer.
 

Det har allerede nesten gått et år siden koronapandemien traff Norge. Alles hverdag ble snudd på hodet, og hele logistikkbransjen fikk smake på hva ordet «krisehåndtering» innebærer. Hvordan går man egentlig fram når en krise som denne rammer? Vi har snakket med Armend Krasniqi, General Manager hos DACHSER Norway på Vinterbro om hvordan han og hans team suksessfullt har navigert seg gjennom krisen.

Dette må du vite om brexit

Brexit-prosjektteamet vårt har staket ut kursen for et velfungerende og sikkert logistikknettverk til og fra Storbritannia.

Mange bedrifter, som er avhengige av problemfri transport av produktene sine, må nå gjøre hjemmearbeidet sitt i forbindelse med brexit for å holde varetrafikken i gang: Finn all relevant informasjon ved å klikke på nedenstående link.

Finn ut mer

Landets fakta (per 2019)

244052674
Årlig omsetning (NOK)
1
Avdelinger
212627
Forsendelser
Mer