Mediaroom

DACHSER Norway

Velkommen til DACHSER sin nettside for Norge.

Track & Trace
eLogistics

DACHSER Nyheter

2
Nyheter 25.02.2020
DACHSER Norway blir medlem i Næring for klima

Å redusere klimagassutslipp er et viktig mål som alle burde jobbe mot, noe Oslo kommune har innsett. Oslo har nemlig satt seg som mål å kutte utslippene av klimagasser med hele 95 % innen 2030. Hvis det skal være mulig å nå dette ambisiøse målet, er Oslo kommune imidlertid avhengig av å kunne samarbeide med både næringslivet og befolkningen. DACHSER Norway ønsker å bli en del av dette samarbeidet.

Markedsinformasjon 20.02.2020
Ytterligere oppdatering om vår drift i Kina

Generell status

Fabrikker og bedrifter gjenopptar virksomheten gradvis, selv om det går veldig sakte. Myndighetene jobber hardt med å begrense spredningen av det nye koronaviruset, nå kjent som COVID-19, som er det offisielle navnet som Verdens helseorganisasjon har gitt viruset. For å forhindre infeksjon på arbeidsplassen blir bedrifter pålagt å sende inn søknader til lokale myndigheter før de får lov til å gjenoppta arbeidet. Søkerne må vise at de overholder strenge hygienekrav og er i stand til å tilby tilstrekkelige hygieniske forbruksvarer til arbeidsstyrken.

DACHSERs avdelinger

Alle DACHSERs avdelinger er i drift. Noen av avdelingene er stengt mens de gjennomgår søknadsprosessen, men medarbeiderne jobber hjemmefra og virksomheten blir håndtert eksternt. Vi ber om unnskyldning for at enkelte prosesser er forsinket, da flertallet av enhetene i forsyningskjeden i Kina ikke fungerer på full kapasitet.

 • Alle DACHSERs avdelinger, bortsett fra Kunshan og Wuhan har gjenopptatt driften med det aller nødvendigste personale på kontoret, da lokale karanteneprosedyrer og andre tiltak ment til å forhindre smitte er satt i gang.
 • Lageret i Kunshan vil gjenoppta virksomheten når de har fått godkjenning fra myndighetene
 • Wuhan er stengt og planlegger å gjenåpne 24. februar, men dette kan endres avhengig av situasjonen
 • De fleste av medarbeiderne våre jobber hjemmefra
 • Avdelingen i Hong Kong er i full drift. Vi fortsetter å overvåke situasjonen nøye og vil gi beskjed hvis driften vår blir påvirket.

Transportlogistikk i Kina

Selv om vi gjør vårt beste for å holde forsyningskjeden din så uforstyrret som mulig, må det tas i betraktning at andre enheter i forsyningskjeden ikke har gjenopptatt full kapasitet ennå. Transportører og terminaler gjenopptar gradvis driften med det aller nødvendigste personale. Det forventes forsinkelser og andre driftsproblemer. Nedenfor har vi listet opp hva disse driftsproblemene inkluderer for henholdsvis vei, luft og sjø-transport.

Vei:

 • Mangel på lastebilsjåfører – det er bare et begrenset antall lastebilselskaper som har fått tillatelse til å gjenoppta driften
 • Forholdene for lastebiler innenlands er utfordrende, og spesielt mellom byer og provinser på grunn av stadig strengere veibestemmelser
 • Veiadkomsten til Shanghai er sterkt kontrollert, noe som kan påvirke levering til havnen i Shanghai og flyplassen Shanghai Pudong
 • Det kreves transportsertifikat for lastebiler som skal kjøre inn i eller ut av Hubei-provinsen

Luft:

 • Flyselskaper har gjenopptatt flyfraktforsendelser til og fra Kina, men kapasiteten er fortsatt begrenset, da mangle flyselskaper har innstilt passasjerfly på vei inn og ut av landet.
 • Chartertjenester er tilgjengelig med garantert lette- og transittid for kundene våre som har hasteforsendelser

Sjø:

 • Transportører har redusert seilingene til og fra Kina
 • Sjøterminalene er i drift, med unntak av Wuhan
 • Mangel på utstyr begynner å bli et problem
 • Containertransporten er bare gjenopptatt på i snitt 50 % av normal kapasitet
 • USA og Vietnam har karantenekrav for skip som forlater kinesiske havner.

Tog:

 • Jernbaneselskaper har redusert antallet av avganger til og fra Kina. Enkelte plattformer, som Wuhan, Yiwu og Zhengzhou holder foreløpig stengt.
 • Godsterminalene i jernbanenettverket er i drift, bortsett fra Wuhan (Wujiashan stasjon吴家山站)
 • Tollvesenet er i drift, bortsett fra i Wuhan
 • FCL-tjenester er en utfordring på grunn av forskjellige regler implementert av lokale myndigheter vedrørende trafikkontroller
 • LTL-tjenester er ikke tilgjengelig, da de fleste av våre distribusjonssentre er stengt.
 • FTL-tjenester er tilgjengelig kun i et visst omfang

Vi har etablert beredskapstiltak og vil tilby deg de beste alternative løsningene for å holde forsyningskjeden din i gang i tilfelle en forsendelse blir påvirket.

Vi vil holde deg oppdatert med den nyeste informasjonen om den aktuelle situasjonen. Har du bekymringer og/eller spørsmål, må du gjerne kontakte din lokale DACHSER-representant.

Markedsinformasjon 20.02.2020
Nasjonal streik i Frankrike den 20. februar, 27. februar og 5. mars
 • Det vil bli avholdt streik ved franske havner den 20. og 27. februar, samt 5. mars.
 • Mangel på sjåfører må forventes, og enkelte skip er for øyeblikket forsinket.
 • Andre alternativer, som å omdirigere transport via Antwerp vil ikke lønne seg grunnet overbelastning.
 • Det er mangel på spesialutstyr, og vi forventer 2 til 3 ukers forsinkelse.
 • Jernbanetrafikk er ikke påvirket
 • Flytrafiik er ikke påvirket

Våre operasjonelle teams vil tilby de beste alternative løsningene de kan, og vil løpende holde deg oppdatert angående utviklinger som kan ha en effekt på leveransen din.

Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte din lokale DACHSER-representant.

Markedsinformasjon 13.02.2020
Coronavirus: Seneste nytt om vår drift i Kina

Vi fortsetter å oppdatere deg vedrørende den nåværende situasjonen i Kina. For å holde det nye Coronaviruset nCoV under kontroll, har kinesiske myndigheter satt i gang ulike tiltak for å forhindre at folk samles i større forsamlinger da dette kan føre til økt smittefare. Flere av avdelingene våre åpnet igjen på mandag 10. februar, men vi er dessverre nødt til å meddele at vi kun jobber med begrenset kapasitet grunnet sikkerhetstiltakene og reiseforbudet utstedt av myndighetene. Vi ber deg derfor om å forberede deg på forsinkelser grunnet operasjonelle problemer, som mangel på lastebiler og begrenset kapasitet.

Våre avdelinger i Chengu, Nanjing, Ningbo, Shenzhen, Suzhou og Zongshan er for øyeblikket stengt mens vi er i en søknadsprosess med lokale myndigheter. I oversikten under har vil listet opp ytterligere informasjoner vedrørende den nåværende situasjonen i Kina.

 • Medarbeiderne våre jobber hjemmefra
 • Det kan forekomme flere endringer i forbindelse med åpningstidene for våre kinesiske avdelinger. Vi vil holde deg oppdatert.
 • Avdelingen vår i Hong Kong er i full drift. Vi fortsetter å følge nøye med på situasjonen og vil komme med ytterligere informasjon dersom driften skulle bli påvirket.

Vi vil fortsette å følge med på situasjonen og informerer løpende om eventuelle endringer i driften. Hold et øye med hjemmesiden vår for å få med deg seneste nytt om hvordan situasjonen i Kina påvirker forsyningskjeden din. Har du noen spørsmål, er du velkommen til å kontakte din lokale DACHSER-representant.

Nyheter 07.02.2020
DACHSER investerer i Finland

DACHSER Finland Oy videreutvikler forretningsmodellen i det finske markedet. Med en ny logistikkterminal for veitransport som skal stå ferdig i Kerava i andre halvdel av 2020, vil eksport- og importmulighetene for finsk industri bli kraftig forbedret.

Markedsinformasjon 03.02.2020
Coronavirus: Oppdateringer om DACHSERs drift i Kina

Den nye lungebetennelsen forårsaket av coronaviruset har nylig spredt seg raskt i Kina, og mange byer og provinser har bekreftede tilfeller. For å holde epidemien under kontroll, har sentrale kinesiske myndigheter vedtatt å forlenge den kinesiske nyttårsferien til 2. februar. Regionale myndigheter har imidlertid bedt bedrifter om at deres ansatte ikke kommer tilbake på kontoret før en senere dato, stort sett 10. februar.

DACHSERs avdelinger

De fleste av DACHSERs avdelinger vil åpne igjen offisielt 10. februar. Fra 3. februar, avhengig av byer og tillatelser fra lokale myndigheter, vil det mest nødvendige personale få komme inn i kontorbygningen for å håndtere kritiske forsendelser og minimere virkninger som tilbakeholdelse, overliggetidsgodtgjørelse, telex-frigivelse osv. Vi beklager at vi ikke kan tilby full drift, men vi vil gjøre vårt beste for å opprettholde grunnleggende tjenester.

Datoen for gjenåpning endres daglig og kan endres avhengig av situasjonen. Per 31. januar 2020, er gjenåpningsdatoen for hver avdeling som følger:

 • Beijing: 3. februar
 • Chengdu: 3. februar
 • Dalian: 10. februar
 • Dongguan: 10. februar
 • Guangzhou: 10. februar
 • Nanjing: 10. februar
 • Ningbo: 10. februar
 • Qingdao: 10. februar
 • Shanghai: 10. februar
 • Shenzhen: 10. februar
 • Suzhou: 10. februar
 • Tianjin: 3. februar
 • Wuhan: 14. februar
 • Xiamen: 10. februar
 • Zhongshan: 10. februar

Virksomhet i Wuhan

DACHSERs medarbeidere ved avdelingen i Wuhan vil jobbe hjemmefra og deler av virksomheten vil bli håndtert via Shanghai-teamet vårt.

Provinsmyndighetene i Hubei kunngjorde at kundene må bruke transportsertifikat fra de lokale myndighetene og levere sertifikatet til logistikkselskapet hvis de ønsker at forsendelser skal komme inn i eller gå ut av provinsen med lastebil.

Generell virksomhet i Kina

Selv om vi gjør vårt beste for at driften skal fungere så smidig som mulig, er det et faktum at de fleste fabrikker i Kina fortsatt er stengt, og at lastebiltjenester, flyvninger og terminaler opererer på et minimumsnivå når det gjelder service. Forsinkelser og andre driftsproblemer må derfor påregnes.

Vi vil fortsette å oppdatere deg via nettsiden vår med den nyeste informasjonen om hvordan dette påvirker forsyningskjeden din. Har du bekymringer og/eller spørsmål, må du gjerne kontakte din lokale DACHSER-representant.

Markedsinformasjon 03.02.2020
Brexit: Den 31. januar 2020

Den 31. januar trer Storbritannia ut av EU og går inn i en overgangsperiode. Slik det ser ut nå, vil det ikke bli noen endringer i godstrafikken mellom EU-landene og Storbritannia før mot slutten av dette året.

Etter det bør en frihandelsavtale mellom EU-landene og Storbritannia tre i kraft. Det er imidlertid fortsatt uklart om en slik frihandelsavtale kan forhandles frem og godkjennes innen utgangen av året.

Brexit-sjekklisten gir derfor fortsatt en oversikt over de nødvendige forberedelsestiltakene.

Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte den lokale kontaktpersonen din hos oss.

2
Nyheter 30.01.2020
Corporate Compliance – Et spørsmål om virksomhetskultur

Et økende antall bedrifter erkjenner behovet for å implementere formelle retningslinjer med hensyn til regeletterlevelse, eller som det også er kjent "compliance". Nærmere forklart innebærer dette å ta i bruk instrumenter og mekanismer hvis formål er å forhindre brudd på regler og uetisk oppførsel blant de ansatte i et firma. Men hvordan gjør man dette?

Nyheter 23.01.2020
Viktigheten av data

Enkel adgang til presise data vil forbedre hele logistikkprosessen, og derfor er det viktig å kunne besvare et viktig spørsmål. Hvordan kan vi, som logistikkleverandør, utvikle en mer forutsigelig, effektiv og bærekraftig vare- og informajonsflyt?

Markedsinformasjon 20.01.2020
Effekter av den nasjonale streiken i Frankrike

I løpet av de siste ukene har massive streiker mot en planlagt pensjonsreform lammet offentlig transport i Frankrike. Franske havner har vært påvirket i flere dager som et resultat av streiken, og er nå i ferd med å bli overbelastet. Alternative muligheter, som Antwerp, Genoa, og Barcelona er også i ferd med å bli overbelastet. Derfor er det forventet forsinkelser i forbindelse med bestilling, henting og levering ved disse havnene. Her er et overblikk over varigheten av streikene ved de franske havnene.

 • Dunkerque: havnearbeidere 23. januar til 24. januar; slepebåter 22. januar til 25. januar inntil 06:00.
 • Le Havre: havnearbeidere 22. januar til 25. januar inntil 06:00; slepebåter 24. januar til 25. januar inntil 08:00.
 • Montoir: havnearbeidere 22. januar til 25. januar inntil 06:00; slepebåter 21. januar til 24. januar inntil 09:00.
 • FOS: havnearbeidere 22. januar til 25. januar inntil 06:00; slepebåter 20. januar til 23. januar inntil 09:00.

Gods sendt med tog vil sannsynligvis også bli forsinket. Enn så lenge ser det ikke ut til at flytrafikken vil bli påvirket, men hold øye med hjemmesiden vår i tilfelle av endringer. Vi kan forsikre deg om at våre operasjonelle teams vil gjøre sitt aller beste for å minimere forsinkelsene forårsaket av streiken.

Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte din lokale kontaktperson i DACHSER.

Fortolling i Norge

For transport av varer inn og ut av Norge er en profesjonell fortolling viktig for en optimal forsendelsesprosess.

DACHSER har kunnskapen som kreves for å gjennomføre prosesser i henhold til det norske tollvesenet lovgivning og andre lands tollmyndigheters krav til dokumentasjon.

Finn ut mer

Landets fakta (per 2018)

227000000
Årlig omsetning (NOK)
1
Avdelinger
237407
Forsendelser
Mer