Karriere Mediaroom

Velkommen til vår hjemmeside!

På vår hjemmeside finner du alt om våre tjenester og de siste nyhetene fra selskapet.

Track & Trace
Øyeblikkelig informasjon om forsendelsen din

DACHSER Nyheter

3
24.06.2022
Megatrender innen logistikk

Hva slags fremtid bør logistikkleverandørene forberede seg på? Hvilke trender og utviklinger vil forme og omforme sektoren i morgen? Og hva er DACHSERs syn på alt dette? 

21.06.2022
DACHSER sikrer langsiktig luftfraktkapasitet

DACHSER Air & Sea Logistics utvider charterprogrammet på ruten mellom Shanghai og Frankfurt til april 2024. Dermed kan logistikkleverandøren fortsette å tilby kundene pålitelig transportkapasitet.

14.06.2022
Har du lest vårt siste nyhetsbrev?

I dette nyhetsbrevet ser vi tilbake på året som har gått, men tar også en kikk på fremtidens logistikkbransje og hvordan den påvirkes av innovasjon og nye teknologier. 

09.06.2022
Streiker ved havnene i Hamburg og Bremerhaven

9.juni vil det være streiker ved havnene i Hamburg og Bremerhaven. Disse kan vare i opptil fire timer, og det kan i den forbindelse oppstå avbrudd i terminalhåndtering, samt avbrudd i lasting og lossing av lastebiler og tog. Det kan også bli mulige uforutsette forsinkelser i innsamling og/eller levering av containere.

DACHSER vil følge situasjonen og holde kundene informert om videre utvikling. Lokale kontakter ved DACHSER sine avdelinger vil være tilgjengelige for å svare på spørsmål.

02.06.2022
DACHSER gjenopptar delvis transport til Ukraina

DACHSER følger utviklingen i Ukraina tett. På nåværende tidspunkt kan lastestoppet for alle vareforsendelser til Ukraina som ble innført i februar 2022, delvis reverseres.

Vår høyeste prioritet er fortsatt sikkerheten til alle ansatte og sjåfører som transporterer forsendelser på vegne av DACHSER. Derfor gjenopptas bare forsendelser til områder som for tiden ikke er direkte påvirket av krigen. I utgangspunktet vil vi gjenoppta våre faste ruter fra Strykow i Polen til Vest-Ukraina. Tilsvarende håndtering av transport og distribusjon utføres av partnerselskapet i Lviv.

Ettersom leveringssoner kan endre seg raskt på grunn av utviklingen i krigen, vil DACHSER fortsette å overvåke og vurdere situasjonen fortløpende og holde kundene informert om videre utvikling.

Har du spørsmål vil din lokale kontakt i DACHSER-filialene være tilgjengelige for å svare på spørsmål.

25.05.2022
Skreddersydde løsninger

DACHSER skaper logistikk som kombinerer egne standardtjenester med bransjespesifikk ekspertise. Jens Wollman, Head of Corporate Solutions, snakker med oss om etablerte og nye industriløsninger i nettverket.

24.05.2022
EUs mobilitetspakke: Hva innebærer det, og hva endres?

Nye betingelser for en mer effektiv, samstemt og sosialt akseptabel veitransportsektor - EUs mobilitetspakke 2020/2022 er ment for å fremskynde europeisk standardisering innen spedisjon og logistikk.

Mobilitetspakken ble vedtatt allerede i 2020. Endringene vil imidlertid tre i kraft som delpakker på ulike tidspunkt. Endringene i 2022 er først og fremst ment å bedre arbeidsforholdene for yrkessjåfører og skape rettferdige konkurransevilkår for selskaper i EU.

Det ble gjennomført en rekke endringer allerede i februar 2022. Flere er på vei i mai 2022. Det er ikke planlagt noen overgangsperiode. Dette er hovedpunktene:

 • Det blir innført digitale fartsskrivere (gjelder fra 2. februar 2022)
 • Hensiktsmessige arbeidsforhold og sosial beskyttelse i forbindelse med utplassering av arbeidstakere (gjelder fra 2. februar 2022)
 • Plikt til å returnere kjøretøyene (gjelder fra 21. februar 2022)
 • Ventetid for kabotasjer (gjelder fra 21. februar 2022)
 • Utvidelse av den økonomiske kapasiteten til spedisjons- og logistikkselskaper (gjelder fra 21. februar 2022)
 • Utvidelse av kravet til tillatelse og lisens innen internasjonal kommersiell veitransport (planlagt fra 21. mai 2022)

Den nye mobilitetspakken påvirker transportprisene i Europa. Kostnadsutviklingen er foreløpig fortsatt svært usikker, dog vil den ha innvirkning på prisstrukturen. Også i denne situasjonen er DACHSERs førsteprioritet åpen og gjennomsiktig kommunikasjon med kundene våre. Alle endringer som pakken medfører, blir derfor kommunisert til kundene våre i god tid.  

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte din lokale representant hos DACHSER.

2
20.05.2022
DACHSER Norway fortsetter den positive utviklingen

Til tross for utfordrende markedsforhold og en vedvarende koronapandemi fortsetter fremgangen for DACHSER Norway. Etableringen av et nytt salgskontor i Kristiansand styrker logistikkleverandørens tilstedeværelse på Sør- og Vestlandet, og markerer dermed ekspanderingen av DACHSER Norway.

12.05.2022
Covid-19: påvirkningen på globale forsyningskjeder

Pandemisituasjonen i Shanghai og andre store kinesiske byer er fremdeles like spent, og fortsetter å påvirke globale forsyningskjeder innen luft-, sjø- og landtransport. Vi vil derfor gi deg en oversikt over den nåværende situasjonen i Kina og andre regioner.

Covid-19-restriksjoner som nedstengning av områder, daglig massetesting, etterfulgt av omfattende karantenetiltak som har resultert i betydelig sjåførmangel innen landtransport, er fortsatt kritiske faktorer. Selv om eksporten er redusert opererer alternative havner og flyplasser i hele det nordlige Kina helt på grensen av hva de klarer. Industrisektoren må generelt være forberedt på ytterligere flaskehalser, og dette gjelder alle økonomier med forsyningskilder i Kina. Upåliteligheten dette gir for fraktlinjene viser seg for tiden å være en av de største utfordringene for all global handel, og det er ingen forbedringer i sikte.

Når produksjonen i Kina forventes å bli tatt opp igjen i andre halvdel av mai eller senest i begynnelsen av juni, vil dessuten situasjonen for bakketjenestene ved globale havner og flyplasser intensiveres ytterligere. Presset på utstyr, tilgjengelig kapasitet og fraktpriser kan da igjen øke markant.

Oversikt over den aktuelle situasjon i ulike regioner:

 Kina

 • Selv om flesteparten av de kinesiske havnene har normal drift, er den begrensede lastebilkapasiteten fortsatt utfordrende. I Shanghai er lastebiltrafikk innenfor provinsen fortsatt vanskelig og krever spesialtillatelse. Likevel er situasjonen bedre sammenlignet med ukene som ligger bak oss. Lagre og depoter for sjøfrakt CFS gjenåpnes langsomt, og det blir utstedt flere lastebiltillatelser. CFS-kapasiteten i Ningbo og Qingdao er for tiden under press ettersom godsstrømmen fra naboprovinsene har økt enormt. Havgående frakteskip anløper i økende grad Ningbo på ad hoc-basis. Dette påvirker produktiviteten i havnen og fører til overbelastning når fartøyene forsinkes. På grunn av endringen i havneanløpene blir tjenestene stadig forstyrret. Når nedstengningene blir opphevet, kan utstyrsmangel bli resultatet.
 • De viktigste flyplassene i Kina er fortsatt overbelastet og overfylt, og det gjelder særlig importsektoren. Lufthavnen Shanghai PVG er fortsatt påvirket av nedstengningen, selv om det kan registreres en gradvis forbedring. Mange flyvninger blir fortsatt omdirigert til alternative flyplasser, inkludert Zhengzhou (CGO), Beijing (PEK), Shenzhen (SZX) og Hong Kong (HKG). Dette fører i økende grad til etterslep og lengre behandlingstid på importterminalen på grunn av mangelen på arbeidskraft.  
 • I dette utfordrende markedet utvider DACHSER charterprogrammet sitt for å øke kapasiteten på den viktige handelsveien Shanghai – Frankfurt. Ekstra ukentlige flyvninger med 33 tonn hver onsdag og fredag, skal utvide DACHSERs luftnettverk frem til april 2024. Ved å bruke dette programmet har DACHSERs luftfraktkunder tilgang til ekstra kapasitet de kan stole på, spesielt nå som nedstengningen i Shanghai har rammet handelsveiene mellom Asia og Europa.

Nord-Europa

 • Hamburg havn fortsetter å operere på grensen, med kortere tidsvinduer for mottak av last som påvirker leveranser og hentinger. Bremerhaven har også etterslep på lasten. Havnene i Antwerpen og Rotterdam er også under press.

USA

 • Havnene er fortsatt overbelastet. Lastebilkapasiteten og infrastrukturen på terminalene er stadig under press. Det har derfor vært en nedgang i lastebil- og innenlands-/jernbanetransport. En kommende streik blant havnearbeidere på den amerikanske vestkysten kan føre til ytterligere forstyrrelser i forsyningskjeden. De nåværende kontraktene utløper i juni.
 • Det anbefales på nåværende tidspunkt å vurdere forskjellige ruter for å unngå havner på den amerikanske vestkysten.

Mexico

 • Forsinkede fartøyer og problemer med å overholde tidsplanene påvirker den innkommende laststrømmen fra Europa.

Brasil

 • Forsinkede fartøyer og manglende havneanløp er indirekte konsekvenser av tiltak knyttet til covid-19. Det er imidlertid ingen store overbelastninger som påvirker logistikken direkte. I lys av den nåværende situasjonen i Kina, kan vi snart komme til å se en påvirkning når lastevolumene tar seg opp igjen.

Argentina

 • Leverandørene har ennå ikke gått tilbake til normal drift, da de fortsatt opererer med redusert kapasitet. Terminalene har redusert personale, så henting/overføring kan bli forsinket.

Chile

 • Havneterminalene i Chile San Antonio arbeider med 60 % kapasitet, så terminal- og innenlandsdriften er begrenset.

Peru

 • For øyeblikket ingen påvirkninger eller restriksjoner.

Har du spørsmål om forsendelser eller mulige alternativer er du velkommen til å ta kontakt med din lokale kontaktperson hos DACHSER.

 

3
11.05.2022
De programmerer fremtiden

Sømløse og globalt sammenkoblede logistikktjenester bygger på intelligent IT. DACHSERs informasjonslogistikk gjør selskapet til en av de teknologiske pionerene og drivkreftene i logistikkbransjen. Møt Nicola Elsner og Claudia Beck – med to ulike karrierer innen IT, men ett felles mål: å stadig forbedre prosessene for Business Integration-kunder. 

DACHSER Mediaroom

Langsiktig klimastrategi

Aktivt klimavern er en del av DACHSERs samfunnsansvar. Med effektiv logistikk og tekniske innovasjoner leder vi an i klimakampen.

DACHSER jobber aktivt for at logistikkbransjen skal gå over til lav - og nullutslippsteknologi. Les mer om hvordan vi bidrar ved å klikke på nedenstående link.
Finn ut mer

Landets fakta (per 2021)

286400000
Omsetning i NOK (netto, konsol.)
1
Avdelinger
328580
Forsendelser
Mer

Avdelinger over hele verden

Kontaktinformasjon til våre datterselskaper

Har du en bekymring eller et spørsmål? Her finner du kontaktinformasjon for våre datterselskaper over hele verden.

Finn et sted