Karriere Mediaroom

DACHSER Norway

Velkommen til DACHSER sin nettside for Norge.

Track & Trace
Øyeblikkelig informasjon om forsendelsen din

DACHSER Nyheter

12.05.2022
Covid-19: påvirkningen på globale forsyningskjeder

Pandemisituasjonen i Shanghai og andre store kinesiske byer er fremdeles like spent, og fortsetter å påvirke globale forsyningskjeder innen luft-, sjø- og landtransport. Vi vil derfor gi deg en oversikt over den nåværende situasjonen i Kina og andre regioner.

Covid-19-restriksjoner som nedstengning av områder, daglig massetesting, etterfulgt av omfattende karantenetiltak som har resultert i betydelig sjåførmangel innen landtransport, er fortsatt kritiske faktorer. Selv om eksporten er redusert opererer alternative havner og flyplasser i hele det nordlige Kina helt på grensen av hva de klarer. Industrisektoren må generelt være forberedt på ytterligere flaskehalser, og dette gjelder alle økonomier med forsyningskilder i Kina. Upåliteligheten dette gir for fraktlinjene viser seg for tiden å være en av de største utfordringene for all global handel, og det er ingen forbedringer i sikte.

Når produksjonen i Kina forventes å bli tatt opp igjen i andre halvdel av mai eller senest i begynnelsen av juni, vil dessuten situasjonen for bakketjenestene ved globale havner og flyplasser intensiveres ytterligere. Presset på utstyr, tilgjengelig kapasitet og fraktpriser kan da igjen øke markant.

Oversikt over den aktuelle situasjon i ulike regioner:

 Kina

 • Selv om flesteparten av de kinesiske havnene har normal drift, er den begrensede lastebilkapasiteten fortsatt utfordrende. I Shanghai er lastebiltrafikk innenfor provinsen fortsatt vanskelig og krever spesialtillatelse. Likevel er situasjonen bedre sammenlignet med ukene som ligger bak oss. Lagre og depoter for sjøfrakt CFS gjenåpnes langsomt, og det blir utstedt flere lastebiltillatelser. CFS-kapasiteten i Ningbo og Qingdao er for tiden under press ettersom godsstrømmen fra naboprovinsene har økt enormt. Havgående frakteskip anløper i økende grad Ningbo på ad hoc-basis. Dette påvirker produktiviteten i havnen og fører til overbelastning når fartøyene forsinkes. På grunn av endringen i havneanløpene blir tjenestene stadig forstyrret. Når nedstengningene blir opphevet, kan utstyrsmangel bli resultatet.
 • De viktigste flyplassene i Kina er fortsatt overbelastet og overfylt, og det gjelder særlig importsektoren. Lufthavnen Shanghai PVG er fortsatt påvirket av nedstengningen, selv om det kan registreres en gradvis forbedring. Mange flyvninger blir fortsatt omdirigert til alternative flyplasser, inkludert Zhengzhou (CGO), Beijing (PEK), Shenzhen (SZX) og Hong Kong (HKG). Dette fører i økende grad til etterslep og lengre behandlingstid på importterminalen på grunn av mangelen på arbeidskraft.  
 • I dette utfordrende markedet utvider DACHSER charterprogrammet sitt for å øke kapasiteten på den viktige handelsveien Shanghai – Frankfurt. Ekstra ukentlige flyvninger med 33 tonn hver onsdag og fredag, skal utvide DACHSERs luftnettverk frem til april 2024. Ved å bruke dette programmet har DACHSERs luftfraktkunder tilgang til ekstra kapasitet de kan stole på, spesielt nå som nedstengningen i Shanghai har rammet handelsveiene mellom Asia og Europa.

Nord-Europa

 • Hamburg havn fortsetter å operere på grensen, med kortere tidsvinduer for mottak av last som påvirker leveranser og hentinger. Bremerhaven har også etterslep på lasten. Havnene i Antwerpen og Rotterdam er også under press.

USA

 • Havnene er fortsatt overbelastet. Lastebilkapasiteten og infrastrukturen på terminalene er stadig under press. Det har derfor vært en nedgang i lastebil- og innenlands-/jernbanetransport. En kommende streik blant havnearbeidere på den amerikanske vestkysten kan føre til ytterligere forstyrrelser i forsyningskjeden. De nåværende kontraktene utløper i juni.
 • Det anbefales på nåværende tidspunkt å vurdere forskjellige ruter for å unngå havner på den amerikanske vestkysten.

Mexico

 • Forsinkede fartøyer og problemer med å overholde tidsplanene påvirker den innkommende laststrømmen fra Europa.

Brasil

 • Forsinkede fartøyer og manglende havneanløp er indirekte konsekvenser av tiltak knyttet til covid-19. Det er imidlertid ingen store overbelastninger som påvirker logistikken direkte. I lys av den nåværende situasjonen i Kina, kan vi snart komme til å se en påvirkning når lastevolumene tar seg opp igjen.

Argentina

 • Leverandørene har ennå ikke gått tilbake til normal drift, da de fortsatt opererer med redusert kapasitet. Terminalene har redusert personale, så henting/overføring kan bli forsinket.

Chile

 • Havneterminalene i Chile San Antonio arbeider med 60 % kapasitet, så terminal- og innenlandsdriften er begrenset.

Peru

 • For øyeblikket ingen påvirkninger eller restriksjoner.

Har du spørsmål om forsendelser eller mulige alternativer er du velkommen til å ta kontakt med din lokale kontaktperson hos DACHSER.

 

3
11.05.2022
De programmerer fremtiden

Sømløse og globalt sammenkoblede logistikktjenester bygger på intelligent IT. DACHSERs informasjonslogistikk gjør selskapet til en av de teknologiske pionerene og drivkreftene i logistikkbransjen. Møt Nicola Elsner og Claudia Beck – med to ulike karrierer innen IT, men ett felles mål: å stadig forbedre prosessene for Business Integration-kunder. 

2
04.05.2022
En ny æra for intelligente sporingsenheter

Sporing av forsendelser og transportstyring ved hjelp av tingenes internett (IoT): Med GPS-sporing basert på 5G/LPWAN-teknologi og telematikk setter DACHSER Road Logistics nye standarder innen sanntidssporing, beregning av ankomsttider og visualisering av stykkgodsforsendelser over lengre distanser.  

25.04.2022
Oppdatering fra Kina om covid-19 restriksjoner

Situasjonen rundt pandemien i Kina er uendret, noe som påvirker luft-, sjø- og landtransporten. Vi ønsker å informere deg om dette ettersom det kan påvirke forsyningskjeden din.

Luftfrakt:

 • Byen Zhengzhou har innført restriksjoner i veitransporten i to uker fra og med 15. april. Tilfartene til motorveiene er stengt, noe som sannsynligvis vil påvirke lastebiltjenesten mellom Zhengzhou lufthavn (CGO) og andre byer, inkludert Shanghai.
 • Pandemitiltakene i Shanghai fører også til at mange lastefly blir overført fra flyplassen PVG, til andre flyplasser i Kina. Flyplassene Guangzhou (CAN) og Shenzhen (SZX) opplever overbelastning når det gjelder importfrakt. Enkelte terminaler på de to flyplassene har annonsert kortsiktige importkontrolltiltak, noe som kan få innvirkning på enkelte flyselskaper, avhengig av hvilken terminal de bruker.
 • DACHSERs nettverkskapasitet har til tross for utfordringene bedret seg sammenlignet med forrige uke. Import- og eksportforsendelser håndteres effektivt ved å bruke veitransporttjenester mellom Shanghai og de alternative flyplassene. DACHSERs kapasitetssituasjon har bedret seg på begge sider av innfallsportene våre i Nord-Kina og EMEA.

Sjøfrakt:

 • Situasjonen i Shanghai, Jiangsu-provinsen og Zhejiang-provinsen vedvarer med overbelastning, lav effektivitet og dynamiske veibegrensninger, noe som gjør det stadig vanskeligere å håndtere sjøfraktforsendelser ut av Shanghai. DACHSERs teams i Shanghai, Ningbo, Suzhou og Nanjing samarbeider tett for å kunne tilby løsninger der det er mulig.
 • I mellomtiden holder Dalian, Tianjin og Qingdao seg stabile uten påvirkninger fra covid-19-restriksjoner.

Situasjonen fortsetter å endre seg raskt. Lokale representanter hos DACHSER kan svare på spørsmål om forsendelser og mulige alternativer.

 

19.04.2022
Europeisk studie av LPWAN-teknologier

Rask og sikker dataoverføring blir stadig viktigere innen digitalisert logistikk. Det forutsetter at det er en kommunikasjonsinfrastruktur på plass. For å undersøke hvor pålitelige de ulike kommunikasjonsnettverkene er, har forskere ved Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML slått seg sammen med DACHSER og European Pallet Association e. V. (EPAL) om å gjennomføre en europeisk studie. I studien satte de sporingsenheter på 50 EPAL-europaller og sendte dem ut på en reise gjennom Europa.

12.04.2022
En titt på fremtidens teknologier – Blokkjeder

Hva er egentlig en blokkjede? Hvorfor har denne teknologien ikke fått et gjennombrudd i logistikkbransjen? Og hvordan kan dets innovative potensial utnyttes ved hjelp av de riktige økosystemene? Vi ser nærmere på blokkjeder.

11.04.2022
Flyfrakt: Fortsatt forstyrrelser på kinesiske flyplasser

Den nåværende nedstengningen i Shanghai fører til ytterligere forstyrrelser i forsyningskjeder for flyfrakt til og fra det nordlige Kina.

05.04.2022
DACHSERs omsetning overstiger 7 milliarder euro

I regnskapsåret 2021 økte DACHSER konsernomsetningen med 26,0 prosent til 7,1 milliarder euro. Etter det foregående regnskapsåret uforandrede resultatutvikling som følge av nedstengninger, er logistikkleverandøren igjen tilbake på et dynamisk vekstspor. Det positive resultatet for 2021 skyldes organisk vekst i forsendelser og tonnasje på 6,3 prosent, eller 7,7 prosent på konsernnivå. Det er høye fraktpriser forårsaket av mangelen på lastekapasitet, som er felles for alle transportører, som ligger bak dette omsetningshoppet.

30.03.2022
Det nye DACHSER Magazine er her!

Økonomien, logistikken og menneskene over hele verden – uansett hvor du ser, prøver vi alle fortsatt å navigere gjennom svært usikre tider. Vi har ennå ikke temmet koronaviruset, noe det massive utbruddet i det internasjonale handelsknutepunktet Hong Kong nylig gjorde klart for oss. I mellomtiden stirrer verden med vantro på det som skjer i hjertet av Europa. Den forferdelige krigen i Ukraina tvinger mange mennesker på flukt fra hjemmene sine.

29.03.2022
Situasjonen i Shanghai: slik påvirker det våre aktiviteter

På grunn av økende antall tilfeller av covid-19 i Shanghai ble byen stengt fra kl. 05 mandag 28. mars 2022, for å begrense spredningen av covid-19-viruset. Her får du en oversikt over statusen i Shanghai og påvirkningen den har på logistikken.

Oversikt

 • Nedstengningen vil bli gjennomført i to faser: Fra 28. mars til 1. april vil det være restriksjoner for Pudong, østsiden av Shanghai, og fra 1. april til 5. april vil de samme restriksjonene gjelde for Puxi, vestsiden av byen.
 • I løpet av nedstengningsperioden vil det bli iverksatt tiltak, inkludert testing for covid-19, suspensjon av offentlig transport, nedstengning av butikker, stans i produksjon og forretningsaktiviteter og ansatte vil kun få lov til å jobbe hjemmefra.

Innvirkningen på logistikken

 • Flyplassene og havnene holdes åpne og i drift.
 • Mangel på arbeidskraft er fortsatt et problem i alle sektorer på grunn av strenge karanteneregler, og det gjelder særlig personell som jobber med frakt. Disse må fremvise en negativ test som ikke er eldre enn 48 timer når de ankommer motorveier, lagre og havner.
 • For luftfrakt påvirker nedstengningen Shanghai PVG, både når det gjelder import og eksport. Inngangsporten for import er i drift og flyene fortsetter å lande på flyplassen. Avganger med eksport ut fra PVG er begrenset, inngangsporten for eksport er stengt og overlevering er suspendert. Vi jobber med å planlegge ny flytrafikk gjennom alternative flyplasser. Restriksjonene forventes å vare i 7–14 dager. Landtransporten er også begrenset.
 • For sjøfrakt har vi ennå ikke mottatt noen meldinger fra transportørene om forsinkede eller kansellerte fartøy. Last som ankom CFS i Pudong-området påvirkes ikke, men forsendelsene kan bli forsinket på grunn av potensielle fartøyendringer eller at det ikke er nok last for konsolidering. FCL-lastebiler har lov til å komme inn i Pudong og havneområdet med en negativ test som ikke er eldre enn 48 timer, samt en elektronisk EIR-kvittering (Equipment Interchange Receipt). Det er ennå ingen utvikling for LTL-lastebiler.
 • Lastebiltransport mellom Shanghai og nabobyene er begrenset til sjåfører som kan fremvise en negativ test som ikke er eldre enn 48 timer. Det forventes forsinkelser i henting og leveranser.
 • Det rapporteres at fortolling for øyeblikket foregår som normalt, uten avbrudd.
 • DACHSERs anlegg i Shanghai, inkludert kontoret i sentrum og kontoret på PVG flyplassen, har hatt hjemmekontor siden 21. mars, mens lageret i Huaqiao holder åpent, dog med begrenset lasting og henting. Du får tak i din lokale kontakt gjennom de vanlige kommunikasjonskanalene.

Situasjonen endrer seg raskt, og vi vil holde deg oppdatert hvis det skjer noen videre utvikling. Hvis du har spørsmål om forsendelsen din og mulige alternativer, er du alltid velkommen til å kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

DACHSER Mediaroom

Langsiktig klimastrategi

Aktivt klimavern er en del av DACHSERs samfunnsansvar. Med effektiv logistikk og tekniske innovasjoner leder vi an i klimakampen.

DACHSER jobber aktivt for at logistikkbransjen skal gå over til lav - og nullutslippsteknologi. Les mer om hvordan vi bidrar ved å klikke på nedenstående link.
Finn ut mer

Landets fakta (per 2020)

269200000
Omsetning i NOK (netto, konsolidert)
1
Avdelinger
279700
Forsendelser
Mer

Avdelinger over hele verden

Kontaktinformasjon til våre datterselskaper

Har du en bekymring eller et spørsmål? Her finner du kontaktinformasjon for våre datterselskaper over hele verden.

Finn et sted