Brexit: Tiden renner ut

Mens politikerne fortsetter å lete etter en vei ut av Brexit-krisen, kryper skilsmissedatoen ubønnhørlig nærmere. Nå er det opp til bedriftene å planlegge og forberede seg på alle eventualiteter på en systematisk måte. Én viktig utfordring: toll.Mens politikerne fortsetter å lete etter en vei ut av Brexit-krisen, kryper skilsmissedatoen ubønnhørlig nærmere. Nå er det opp til bedriftene å planlegge og forberede seg på alle eventualiteter på en systematisk måte. Én viktig utfordring: toll.

Brexit: Tiden renner ut

29. mars 2019 kl. 23 i Dover, England. Det kan bli en helt vanlig fredagskveld. Eller det kan markere et dyptgående vannskille i havnens historie. Som en velsmurt maskin tar Storbritannias viktigste RoRo-havn for øyeblikket imot opptil 10 000 lastebiler per dag fra Calais og Dunkirk og sender dem videre til destinasjoner over hele landet. Blir det en hard Brexit, kan det bli bråstopp for denne maskinen. Over natten.

Det skyldes at alle ankommende lastebiler vil måtte kontrolleres på grensen, og det er havnen i Dover og Calais – samt Eurotunnelen der 1,6 millioner lastebiler passerer hvert år – som ville blitt hardest rammet av dette. Alternative ruter til denne flaskehalsen er praktisk talt ikke-eksisterende. Det virker ikke som om det er noen vei utenom trafikkork og lange ventetider.

Tid for å gjøre noe

Næringslivet holder pusten mens de venter på hva som kommer til å skje med skilsmisseavtalen mellom Storbritannia og EU som det har vært forhandlet om i lang tid. Hvilke av kravene fra det britiske Underhuset kan fortsatt imøtekommes på så kort varsel? Og vil det være nok støtte på begge sider til å endre avtalen?

Situasjonen virker mer komplisert enn noensinne, men «vente og se» er ikke lenger noe levedyktig alternativ. «Vi anbefaler kundene våre å forberede seg på en potensielt hard Brexit», sier Wolfgang Reinel, Managing Director European Logistics North Central Europe hos DACHSER. Skulle Storbritannia forlate EU 29. mars uten noen avtale, vil lange ventetider på grunn av grensekontroller være uunngåelig. Selskaper som sender og mottar forsendelser fra Storbritannia, bør derfor vurdere logistikkjedene sine nøye og sørge for at de har oversikt over volumutviklingen. De bør konsolidere forsendelsene der det er mulig og sjekke oppbyggingen av sikkerhetslagre for å klare seg gjennom mulige venteperioder.

Vær forberedt på tollklarering

Skulle det bli en hard Brexit, vil forsinkelser ved kryssing av grensen bli én stor utfordring – den andre utfordringen vil være de nye byråkratiske hindringene for godstransport som omfatter Storbritannia. En hard Brexit vil som standard innebære tollprosedyrer i henhold til WTO-regelverket. Det gjelder særlig avsendere som ennå ikke har noen erfaring med import/eksport med ikke-EU-land, og som bør forberede seg i god tid for å sikre at varene deres blir klare til å krysse grensen etter utgangen av mars. Uten de nødvendige dokumentene vil forsinkelsene bare øke.

Det skyldes at dagens planer innebærer at Dover og Calais insisterer på tollregistrering på forhånd for at grensepasseringene skal foregå så knirkefritt som mulig. I Calais ville ett alternativ for eksport av varer fra EU til Storbritannia være å knytte den forhåndsetablerte eksportprosedyren eller forsendelsesprosessen til nummerskiltet på lastebilen og, om mulig, å tildele et kollektivt referansenummer – MRN (Movement Reference Number). Så snart kjøretøyet ankommer terminalen og kjører ombord på fergen eller inn i Eurotunnelen, vil det være godkjent for grensepassering når det kommer frem til den andre siden av kanalen, i en prosess som i stor grad er automatisert. Det vil ikke lenger være nødvendig med kontroller på tollterminalen, bortsett fra stikkprøver. Det ville vært mulig med et liknende system for import. Selv Storbritannia har planer om å begrense antallet kontroller i importhavnene, og Eurotunnelen vil begrense antallet stikkprøver. Dette vil også innebære bruk av forhåndsutstedt tollregistrering for å unngå lange ventetider i importhavnene.

«DACHSER kan gi kundene støtte på mange måter når det gjelder toll. Når det er sagt, så er vi avhengige av tett samarbeid», forklarer Vinzenz Hingerl, Department Head Customs hos DACHSER. Den grunnleggende forutsetningen for tollregistrering, både i Storbritannia og i EU, er EORI-nummer (Economic Operators’ Registration and Identification), samt korrekte produktklassifiseringer for varene som transporteres. Disse følges av tollrelaterte handelsdokumenter eller handelsfakturaer. «Alle disse kan utarbeides i god tid», fortsetter Hingerl. «Det er også viktig å enes med handelspartnerne om hvilke Incoterms som skal gjelde i fremtiden. Det vil bidra til å unngå behandlingsforsinkelser på forhånd. Incoterms definerer hvem som bestiller tollklarering, samt hvem som påtar seg kostnadene for forsendelse og for importavgifter.» I tillegg har det allerede blitt offentliggjort opplysninger om den britiske handelstariffen (lenke til https://www.gov.uk/government/publications/uk-goods-and-services-schedules-at-the-wto) som ville trådt i kraft etter en hard Brexit. Det gjør det mulig å beregne fremtidige tollavgifter i tiden frem mot tidsfristen. Kontakter hos avdelingene i DACHSER gir støtte i forbindelse med toll i form av sjekklister og individuelle konsultasjoner, slik at alle kan opptre så effektivt som mulig dersom det verste scenarioet blir virkelighet. Kunder med transporter til og fra Storbritannia, bør ta kontakt nå. I dag transporteres forsendelser til og fra Irland vanligvis gjennom Storbritannia, så vi anbefaler å ta kontakt med DACHSER-kontakten når det gjelder disse forsendelsene også.

Et nettverk for alle eventualiteter

I løpet av de siste månedene har DACHSER gjort intensive forberedelser for at Storbritannia skal forlate EU. Når det gjelder fortolling, kan kundene utnytte kompetansen og ressursene fra nettverket til logistikkleverandøren. Samtidig investerer DACHSER i medarbeidere, opplæring og justeringer i IT-infrastrukturen. Ytterligere tiltak for å dempe følgene av en hard Brexit omfatter transportplanlegging, samt flere terminaler og lagringsområder.

«Usikkerhet er en fast følgesvenn for logistikkvirksomheten», forteller Reinel. «Brexit er en utfordring og DACHSER er klar til å møte den. Storbritannia er og vil fortsette å være en viktig del av DACHSERs europeiske nettverk. Vi forventer kontinuerlig vekst der, og til tross for avbruddene som Brexit kan føre med seg, forventer vi at denne positive trenden vil fortsette for organisasjonen vår i Storbritannia.»

DACHSER over hele verden
Kontakt oss