DACHSER Norway blir medlem i Næring for klima

Å redusere klimagassutslipp er et viktig mål som alle burde jobbe mot, noe Oslo kommune har innsett. Oslo har nemlig satt seg som mål å kutte utslippene av klimagasser med hele 95 % innen 2030. Hvis det skal være mulig å nå dette ambisiøse målet, er Oslo kommune imidlertid avhengig av å kunne samarbeide med både næringslivet og befolkningen. DACHSER Norway ønsker å bli en del av dette samarbeidet.

Signering av klimakontrakt
Signering av klimakontrakt

På bakgrunn av dette, så har Oslo kommune dannet Næring for klima, et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og forskjellige bedrifter i Osloregionen. Formålet med Næring for klima-samarbeidet er å skape et nettverk av forskjellige bedrifter som møtes til nettverksmøter hvor de kan komme i direkte dialog med andre medlemmer, samt Oslo kommune vedrørende klimatiltak. Gjennom denne dialogen er det meningen at alle bedrifter som deltar skal kunne utveksle inspirasjon og idéer med både hverandre og kommunen.

Det blir stilt høye forventninger til alle bedrifter som er med i Næring for klima. De er nødt til å signere en kontrakt som forplikter bedriften til å oppfylle visse kriterier, som å jobbe aktivt for utslippsreduksjon hos seg selv og andre. I tillegg skal de ha gjennomført eller ha planlagt aktiviteter ment for å redusere klimagassutslipp. De skal også rapportere og synliggjøre klimaarbeidet de gjør ved at det er topplederen som signerer kontrakten og at bedriften senere prioriterer deltakelse på minst ett møte i nettverket på årlig basis.

En innsats for fremtiden

I slutten av januar deltok DACHSER Norway på den høytidelige signeringslunsjen arrangert av Næring for klima i Oslo rådhus. Til stede var byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad, klimaetaten og to andre bedrifter. Under arrangementet signerte Armend Krasniqi, General Manager hos DACHSER Norway, klimakontrakten med Arild Hermstad.

«Det er motiverende å se byråden stå å legge frem klare forventninger om hva Oslo skal ha oppnådd innen 2030, og at Oslo kommune ønsker å samarbeide med oss for at vi skal kunne bidra på en effektiv måte», sier Armend Krasniqi. «Nå har vi forpliktet oss til å jobbe mot null-utslipp, og vi er svært fornøyd med å ha skaffet oss et nettverk av andre virksomheter som jobber mot det samme målet. Via medlemskapet i Næring for klima, har vi nå mulighet til å hente inspirasjon og idéer fra andre virksomheter, samt hjelp og råd fra Oslo kommune. Vi gleder oss virkelig til samarbeidet!»

 

 

Elektrisk lastesykkel
Elektrisk lastesykkel

City Distribution

Det er ikke noe nytt for DACHSER å lete etter nye, mer miljøvennlige, måter å frakte gods på. Allerede i 2016 lanserte bedriften et prosjekt hvis hensikt var å skape innovative, bærekraftige forretningsmodeller for B2B stykkgods-leveringer i bysentre. Her spiller den riktige kombinasjonen av kjøretøy en viktig rolle. For eksempel brukes elektriske lastesykler til leveringer i flere tyske byer, og helelektriske lastebiler for leveringer i Berlin and Stuttgart.

I 2020 vil flere av DACHSERs avdelinger få tildelt hver sin helelektriske lastebil til bruk for frakt av varer de siste kilometerne frem til deres leveringsdestinasjon. I 2018 ble et pilotprosjekt for utslippsfrie leveringer satt i gang i Stuttgart, hvor de startet å tilby utslippsfrie leveranser inne i byens sentrum. Konseptet kan bli satt i gang i andre europeiske byer, noe som vil skje gradvis.

DACHSER Norway følger selvfølgelig nøye med på denne utviklingen, og henter informasjon og inspirasjon fra DACHSERs suksess i Tyskland. Foreløpig er bedriften godt i gang med å undersøke muligheten for å anskaffe elektriske lastebiler, samt å legge planer for utslippsfrie leveranser til Oslo sentrum ved hjelp av elektriske sykler. Du kan lese mer om dette spennende prosjektet her »  

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic