DACHSER kjøper matlogistikkleverandør Brummer

DACHSER styrker sin posisjon som ett av de ledende logistikkselskapene for matvarer i Europa gjennom oppkjøpet av Brummer, en spesialist på transport av temperaturkontrollerte matvarer i Sentral-Europa.

DACHSER kjøper Brummer Logistik GmbH i Tyskland og Brummer Logistic Solutions GmbH & Co KG i Østerrike.
DACHSER kjøper Brummer Logistik GmbH i Tyskland og Brummer Logistic Solutions GmbH & Co KG i Østerrike.

I 2023 hadde de familieeide selskapene en omsetning på rundt 128 millioner euro, noe som gjør dem til noen av de største leverandørene av matlogistikk i Sentral-Europa.

Brummer startet i Tyskland i 1977, der selskapet eier et anlegg på 40 000 m2 for nedkjølt og frossen mat. Brummer i Østerrike ble startet i 2021 og har lager på 45 000 m2. Det fører til at vareflyt fra hele Europa er strategisk konsolidert sentralt i Europa, slik at transportkapasiteten kan utnyttes optimalt, og dermed oppnår mer effektiv transitt. I Sør-Tyskland og Østerrike har Brummer i dag rundt 950 ansatte. Hvert år håndterer Brummer mer enn 715 000 forsendelser over landegrensene i alle temperaturområder.

Som en effektiv totalleverandør av logistikktjenester fokuserer Brummer på transport på tvers av grenser, lagertjenester samt kontraktlogistikktjenester for matvarer mellom Tyskland, Østerrike og nabolandene. Ved å tilby disse tjenestene dekker Brummer hele spekteret av temperaturer, inkludert frossen mat under –18 °C. Brummer tilbyr også mange logistikkløsninger for detaljhandels- og industrikunder.

Ledende på kvalitet

Brummer var en av grunnleggerne av European Food Network i 2013, et nettverk som dekker 34 land i Europa og ledes av DACHSER. I dette nettverket får produsenter, leverandører og forhandlere i matvaremarkedet unik dekning for transport av stykkgods i Europa. Oppkjøpet vil føre til et betydelig vekstpotensial for Brummer. «Brummer har vært en av markedslederne innen matlogistikk i Østerrike og Sør-Tyskland i mange år», sier Hans Brummer og Simone Brummer-Leebmann, administrerende direktører og eiere av Brummer før overtakelsen. «Som en del av DACHSERs europeiske nettverk får vi ytterligere vekstmuligheter. Derfor tar vi samarbeidet vårt, som har utviklet seg gjennom årene, til et nytt nivå. Vi styrker vår langsiktige posisjon i markedet og tilbyr kundene våre nye muligheter for stykkgodstransport av matvarer på tvers av landegrenser samt kontraktlogistikktjenester. Dette skaper også trygghet og stabilitet for de ansatte.»

DACHSERs kunder får tilgang til Brummers distribusjonsnettverk i Sør-Tyskland, Østerrike og Slovenia. Selskapet betjener primært dette nettverket med mer enn 350 sjåfører, og med en egen flåte på mer enn 300 lastebiler med kjøling.

«Med Brummer kjøper vi et selskap som har et utmerket omdømme som ledende på kvalitet. Vi er også glade over å kunne utvide vårt eget logistikknettverk for matvarer i Sentral-Europa. Sammen med vårt nylige oppkjøp av Müller Fresh Food Logistics i Nederland og Frigoscandia i Nord-Europa, styrker vi posisjonen vår som ett av de ledende logistikkselskapene for matvarer i Europa», sier Burkhard Eling, administrerende direktør i DACHSER.

DACHSER styrker sin posisjon som ett av de ledende logistikkselskapene for matvarer i Europa.
DACHSER styrker sin posisjon som ett av de ledende logistikkselskapene for matvarer i Europa.

Utvidet distribusjonskapasitet

Når oppkjøpet er fullført, vil Brummer bli fullstendig integrert i DACHSER Food Logistics-nettverket. Brummers virksomhet skal fortsatt drives av Max Reih og hans erfarne ledergruppe. Reih er Chief Operating Officer hos Brummer, og han kommer til å rapportere til Alexander Tonn og Stefan Behrendt, viseadministrerende direktør for DACHSER Food Logistics, i fremtiden.

«I den perioden vi har samarbeidet, har DACHSER og Brummer bygget opp en relasjon som preges av gjensidig tillit. Pålitelighet og kvalitet står i fokus for Brummer. I tillegg til verdiene som et familieeid selskap er dette et annet viktig likhetstrekk mellom oss», sier Tonn. Brummers største ressurs er imidlertid menneskene, noe Tonn også nevner: «Brummers ansatte ved kontorene, logistikkanleggene og bak rattet er svært dyktige og motiverte. De har dokumentert ekspertise, spesielt innen transport på tvers av landegrensene mellom Tyskland og Østerrike, noe som er en garanti for kontinuitet og videre vekst i regionen.»

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com