DACHSER holder kursen og utvider det globale nettverket

Etter den økonomiske veksten i logistikk som følge av koronapandemien og globale forstyrrelser i forsyningskjedene, vendte bransjen tilbake til stabilitet i løpet av 2023. DACHSER var blant de selskapene som opplevde et regnskapsår påvirket av en svekket etterspørsel etter logistikktjenester som resultat av betydelig overkapasitet og en kraftig nedgang i fly- og sjøfraktprisene.

I 2023 har DACHSER trådt inn på viktige markeder for matlogistikk i Benelux-landene og de nordiske landene.
I 2023 har DACHSER trådt inn på viktige markeder for matlogistikk i Benelux-landene og de nordiske landene.

Det førte til at konsernets omsetning ble redusert til 7,1 milliarder euro, som er 12,5 prosent mindre enn året før. Transporterte volum ble redusert med 4,6 prosent til cirka 77,4 millioner forsendelser, mens tonnasjen ble redusert med 6,5 prosent til cirka 40 millioner tonn.

«Med utgangspunkt i en kriserammet global økonomi og et utfordrende marked opplevde forsyningskjedene betydelig mindre belastning i 2023, slik at vi kunne fokusere på å forbedre produktiviteten, utnytte kapasiteten og øke kvaliteten. Samtidig gjennomførte vi betydelige investeringer for å ekspandere nettverkene våre», sier Burkhard Eling, CEO i DACHSER.

I 2023 gjennomførte selskapet strategiske oppkjøp og etablerte nye fellesforetak i Nederland (Müller Fresh Food Logistics), Australia og New Zealand (ACA International), Japan (50 prosent fellesforetak DACHSER Japan), Italia (80 prosent fellesforetak DACHSER og Fercam Italia), Sør-Afrika (100 prosent aksjeoppkjøp DACHSER Sør-Afrika) og Sverige (Frigoscandia). Av disse er bare oppkjøpene i Nederland og Oseania i det første halvåret med i omsetningstallene for 2023.

I 2023 hadde vi en bevisst motsyklisk og langsiktig tilnærming til investeringer. Vi supplerte det europeiske stykkgodsnettverket i Italia med det tredje største oppkjøpet i selskapets historie. Vi fikk innpass i matlogistikkmarkedene i Benelux og Norden. Og nå har vi også våre egne lokasjoner i de store markedene Japan og Australia

Burkhard Eling, CEO, DACHSER.

Med de konservative økonomiske prognosene forventer DACHSER fortsatt lave volumer og bare en liten omsetningsøkning i 2024: «I jakten på målet om å bli verdens mest integrerte logistikkleverandør fortsetter vi å utvide og forbedre nettverkene våre, i digitalisering, i miljøtiltak – og naturligvis i de ansatte», sier Eling. I 2023 investerte DACHSER mer enn 244 millioner euro, og selskapet har planer om å øke dette beløpet til mer enn 500 millioner euro i 2024.

Forretningsutviklingen i detalj

DACHSERs forretningsområde Road Logistics, som består av transport og lagerhold av industri- og forbruksvarer (European Logistics) og mat (Food Logistics), økte omsetningen med 1,8 prosent til 5,8 milliarder euro i 2023. Men antallet forsendelser ble redusert med 4,7 prosent, og den transporterte tonnasjen ble redusert med 6,5 prosent.

Forretningslinjen European Logistics genererte en omsetning på 4,4 milliarder euro, som er omtrent på nivå med rekordåret 2022. Virksomheten var god på tvers av europeiske forretningsenheter, der Iberia troner på toppen med en omsetningsøkning på mer enn to prosent. Forsendelsestall og tonnasje gikk tilbake overalt på grunn av Tysklands svake økonomi, noe som også fikk negative konsekvenser for de tett sammensveisede landene i Nord-Europa.

Forretningslinjen Food Logistics hadde også et vellykket regnskapsår i 2023 med en omsetningsøkning på 9,7 prosent, noe som ga et resultat på 1,4 milliarder euro. Denne inntektsøkningen skyldes positiv utvikling av avdelinger i Tyskland samt uorganisk vekst på grunn av oppkjøpet av Müller Fresh Food Logistics i Nederland og kjøp av de resterende aksjene i DACHSER Ungarn. Totalt transporterte DACHSER Food Logistics 10,9 millioner forsendelser, noe om er litt mer enn året før, mens tonnasjen gikk tilbake med 3,8 prosent.

I forretningsområdet Air & Sea Logistics fikk kombinasjonen av svekket etterspørsel og vesentlig større kapasitet for luft- og sjøfrakt store konsekvenser. Mye lavere fraktpriser førte til en nedgang i omsetningen på 46,3 prosent sammenlignet med 2022, noe som førte til et resultat på 1,3 milliarder euro. Antall forsendelser økte med 2,4 prosent, mens tonnasjen gikk tilbake med 7,9 prosent.

Kontraktlogistikk – en kombinasjon av transport, lagertjenester og kundespesifikke verdiøkende tjenester – opplevde også en stor ekspansjon i 2023. DACHSER investerte i ekstra kapasitet i løpet av året og økte antall palleplasser til litt under 400 000. Nå tilbyr DACHSER mer enn 3 millioner palleplasser ved 164 lager på fem kontinenter.

For fremtiden offentliggjorde Eling at DACHSER kommer til å fokusere enda mer på å integrere forretningsområdene Road Logistics og Air & Sea enda tettere: «I årene som kommer vil vi oppleve betydelig vekst fra markeder utenfor Europa. For å kunne fortsette å betjene kundene våre over hele verden med høy kvalitet og god pålitelighet knytter vi sammen prosessene og systemene fra de to forretningsområdene enda tettere for å utvikle en integrert dør-til-dør-løsning for stykkgods, som vi kaller «Global Groupage».

I 2023 vokste DACHSERs arbeidsstyrke med mer enn 1100 personer, til totalt cirka 34 000. Dette gjenspeiler utvidelsen av salgs- og IT-teamene samt oppkjøpene av Müller Fresh Food Logistics og ACA International.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com