DACHSER og FERCAM etablerer fellesforetak i Italia

Et langvarig samarbeid har ført til etableringen av et fellesforetak for stykkgods og kontraktslogistikk: FERCAM overfører avdelingene for distribusjon og logistikk til et fellesforetak sammen med DACHSER, som har fått navnet DACHSER & FERCAM Italia S.r.l. 

DACHSER og FERCAM styrker forretningsvirksomheten med stykkgods og kontraktlogistikk i Italia.
DACHSER og FERCAM styrker forretningsvirksomheten med stykkgods og kontraktlogistikk i Italia.

DACHSERs andel på 80 prosent i det nye fellesforetaket styrker selskapets nettverk i Europa. Overføringen av kontrollen forutsetter fortsatt godkjenning fra de relevante konkurransemyndighetene. Ifølge vilkårene i kontrakten som de to selskapene har signert, skal FERCAM overføre avdelingene FERCAM Distribution (stykkgods) og FERCAM Logistics (kontraktlogistikk) fra FERCAM AG til det nye firmaet innen utgangen av året. Disse to avdelingene, som har 920 ansatte på 43 steder i Italia, genererte en omsetning på 400 millioner euro i 2022.

Fra starten av 2024 vil det uavhengige selskapet være i drift under navnet DACHSER & FERCAM Italia S.r.l. Det skal rapportere til Alexander Tonn, COO Road Logistics hos DACHSER. Som tidligere skal forretningsvirksomheten med kontraktlogistikk i Italia ledes av FERCAMs sjef for distribusjon og logistikk, dr. Gianfranco Brillante, og teamet hans, som fortsatt skal sikre kontinuitet i det italienske markedet. FERCAM AG skal eie 20 prosent av aksjene i DACHSER & FERCAM Italia S.r.l.

FERCAM Transport (nasjonal og internasjonal vei- og jernbanetransport), FERCAM Air & Ocean og FERCAM Special Services (kunst, messer og arrangementer, hjemlevering, flytting og håndtering av arkiver og dokumenter) – inkludert alle internasjonale datterselskaper – skal fortsatt eies av FERCAM AG, og de er ikke en del av det nye fellesforetaket. FERCAM planlegger ytterligere vekst og internasjonalisering av disse avdelingene i fremtiden, inkludert i utlandet.

«Som familieeide selskaper har DACHSER og FERCAM en felles forståelse av verdiorientert ledelse for å sikre at selskapet blir levedyktig gjennom generasjoner. Derfor er vi alle glade for at vi nå styrker samarbeidet ytterligere, basert på vårt 20 år lange samarbeid, for å etablere dette fellesforetaket i Italia», sier Bernhard Simon, styreleder i DACHSER.

«DACHSER er et familieeid selskap i dynamisk vekst. Vi har felles mål og korte beslutningsveier, noe som gjør dem til en unik og pålitelig partner for all transport i Europa. Gjennom samarbeidet har forholdene endret seg betydelig, med en markedsandel som er konsentrert rundt noen få europeiske og globale aktører. Derfor bestemte vi oss for å etablere et fellesforetak for stykkgods og kontraktlogistikk. Det er en vinn-vinn-situasjon for begge parter», sier Thomas Baumgartner, styreleder i FERCAM. «Dette gjør at vi kan styrke samarbeidet med partnerselskapet ytterligere, samtidig som vi styrker vår egen posisjon», sier Hannes Baumgartner, administrerende direktør i FERCAM. «Som en del av DACHSERs europeiske nettverk får vi ytterligere vekstmuligheter, spesielt innen eksport. Det skaper trygghet og stabilitet for fremtiden.»

Vi har fortsatt fokus på organisk og bærekraftig vekst. I tillegg har vi styrket tilstedeværelsen i viktige markeder som Benelux, Australia, Japan og nå Italia ved hjelp av målrettede oppkjøp i år.

Burkhard Eling, CEO i DACHSER

Majoritetsovertakelsen av FERCAMs forretningsvirksomhet med stykkgods og kontraktlogistikk er det tredje store oppkjøpet DACHSER har gjennomført for å utvide transport- og logistikknettverket i Europa. De to andre er Graveleau (Frankrike i 1999) og Azkar (Spania i 2013). 

Kundene får fordeler med enhetlige prosesser og systemer

Det familieeide selskapet FERCAM, som har hovedkontor i Bolzano i Syd-Tirol, har tatt seg av distribusjonen av alle stykkgodsforsendelser med industri- og forbrukervarer fra DACHSERs europeiske nettverk i Italia siden starten av samarbeidet, og de har ført tilsvarende forsendelser fra Italia inn i dette nettverket. «FERCAM er synonymt med kontinuitet og ekspertise i Italia. Gjennom dette oppkjøpet og andre investeringer kan vi ytterligere akselerere veksten, spesielt i det italienske markedet, og ytterligere forbedre kvaliteten på tilbudet vårt. Kundene våre i Europa, Italia og resten av verden kan dra nytte av konsekvente prosesser og enhetlige systemer på mellomlang sikt», sier Tonn om synergiene og kundefordelene det nye fellesforetaket medfører.

DACHSER og FERCAM har hatt et godt samarbeid i 20 år. I løpet av denne tiden har vi blitt godt kjent med hverandre, og vi har lært oss å sette pris på hverandre.

Alexander Tonn, COO Road Logistics hos DACHSER.

Takket være det langvarige samarbeidet er DACHSER og FERCAM allerede synkronisert når det gjelder operasjonell håndtering av stykkgods. FERCAM har kontinuerlige gjennomganger av logistikkanleggene, de digitale systemene og klimatiltak, og også her utfyller de to selskapene hverandre.

DACHSERs logistikkvirksomhet i Europa har ikke tidligere hatt egne anlegg i Italia, og derfor vil ikke fellesforetaket føre til doble strukturer. Alle ansatte i FERCAMs distribusjons- og logistikkavdelinger kommer til å jobbe for DACHSER & FERCAM Italia. DACHSERs oppkjøp av aksjer i disse to avdelingene er også et symbol på selskapets ønske om å gjennomføre ytterligere, bærekraftige investeringer i de italienske anleggene.

Innenfor forretningsområdet for matlogistikk, som tar seg av transport og oppbevaring av både kjølevarer og tørrvarer, har DACHSER hatt aktivitet i Italia siden 2017, med tre anlegg og rundt 270 ansatte. 

 

  • Om FERCAM

FERCAM har hovedkontor i Bolzano i Syd-Tirol i Italia. I 2022 omsatte det familieeide selskapet for 1,128 milliarder euro. Transport- og logistikkleverandøren har avdelinger i 21 land og et sammensveiset nettverk av speditører over hele verden. FERCAM tilbyr spesialiserte tjenester innenfor en rekke transport- og logistikkområder:

FERCAM Transport for vei- og jernbanetransport, FERCAM Air & Ocean, som tar seg av import og eksport med egne tollkontorer, og FERCAM Special Services, som tar seg av kunst, messer og arrangementer, flytting samt håndtering av arkiver og dokumenter. Aktivitetene som avdelingene for stykkgods og kontraktlogistikk har utført, vil snart

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com
return true; } return false; }