Å navigere gjennom logistikkens vekstlandskap

En erfaren logistikkekspert: Alexander Tonn har jobbet hos DACHSER siden 1999.

I en stadig voksende logistikkbransje, står DACHSER Road Logistics ovenfor utfordringen med å møte økende krav og forventninger. Hvordan former selskapet sin vei fremover, drevet av verdier og visjonære prinsipper? Vi dykker inn i dette temaet gjennom en samtale med Alexander Tonn, operasjonsdirektør (COO) for Road Logistics hos DACHSER.

Alexander, hvilken rolle spiller stykkgodslogistikk i DACHSERs målbilde for 2030?

Stykkgodslogistikk er ryggraden og kjernekompetansen til DACHSER, så den vil fortsette å spille en viktig rolle i selskapet frem mot 2030. Målet vårt er å oppnå og beholde posisjonen som nummer én i Tyskland og Europa. Det oppnår vi ikke ved å øke volumet til enhver pris, men ved å oppnå verdidrevet vekst.

Kvalitet er alltid viktigst – for alle områder. Det er det som skiller oss ut i markedet. Det er først og fremst de ansatte som skaper denne kvalitetsledelsen. Andre viktige komponenter er topp moderne logistikkanlegg og en stor kjøretøyflåte samt vår homogene IT-struktur som gjør at vi kan standardisere prosesser.

Hva er det som veileder DACHSER i videreutviklingen av det globale nettverket?

Vi må registrere endringer i vårt ustabile og komplekse miljø raskt, og vi må ikke bare reagere på dem, men aktivt gjøre dem om til fordeler for kundene. På globalt nivå er dette tilpassede logistikkløsninger med gjennomgående prosessledelse og omfattende digitalisering for best mulig åpenhet i forsyningskjeden. Ryggraden i dette er vårt solide og effektive nettverk for landtransport i Europa.

Forhandlere og produsenter bruker flerkanalskonsepter for å fokusere tungt på kundenes individuelle leveringskrav – B2C- og B2B-virksomheter slås sammen. Hvordan endrer markedet seg?

I DACHSER jobber vi med omnikanal markedstilgang, og vi ser etter måter å balansere logistikkravene med kundenes krav. Ett resultat er det nye produkter vårt targo on-site fix, der man kan velge leveringsdato ved bestilling. Dette er populært blant kundene, siden de for eksempel kan få kjøpene sine levert etter ferien. Og for oss som logistikkleverandør reduserer dette ventetiden ved mottaksavdelingen. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle enda enklere og raskere løsninger og innlemme dem i tjenesteporteføljen vår.

Digitalisering er helt avgjørende hvis vi skal klare å oppfylle oppdraget vårt på en pålitelig måte i fremtiden også. Dette inkluderer modernisering av våre egne kjernesystemer for transport og lagring, samt innføring av teknologiske innovasjoner. Det nyeste høydepunktet er @ILO-prosjektet vårt, som nettopp ble tildelt den tyske logistikkprisen. Først identifiseres, lokaliseres, måles og registreres pakkene helt automatisk i transportstyringssystemet når de ankommer og sendes ut igjen, samt mens de oppbevares. Dette eliminerer behovet for manuell strekkodeskanning og ytterligere merking av pakkene. Neste år kommer vi til å innføre teknologien ved de europeiske avdelingene våre. Dette er en milepæl i utviklingen av nettverket vårt.

Interview with: Alexander Tonn
Alexander Tonn er Chief Operating Officer Road Logistics hos DACHSER.
DACHSER sier alltid: «Logistikk handler om mennesker.» Hvordan henger det sammen med den stadige utviklingen av digitalisering og automatisering?

Digitalisering og automatisering er ikke i konflikt med fokuset på mennesker innen logistikk. Faktisk er det tvert imot. For at vi skal kunne generere verdidrevet vekst, trenger vi både dyktige ansatte samt digitalisering som hjelper mennesker i arbeidet i så stor grad som mulig. Mangelen på dyktige ansatte og spesialister er allerede tydelig på alle nivåer, og det kommer til å bli enda mer utfordrende i fremtiden. For øyeblikket mangler Europa mer enn 400 000 profesjonelle sjåfører. Mangelen på operasjonelle og administrative ansatte er ikke like ekstrem ennå, men her også blir det stadig vanskeligere å rekruttere og beholde mennesker som har de riktige kvalifikasjonene. Selv om DACHSER har jobbet mot denne trenden i årevis med en opplæringsrate på mer enn ti prosent, kan vi ikke reversere den fullstendig. Det gjør det enda viktigere å tilby de ansatte de beste forutsetningene for å kunne tilby tjenester av høy kvalitet. Digitalisering og automatisering er den riktige måten å gjøre dette på.

DACHSER Emission-Free Delivery, leveringstjenesten med nullutslipp for bysentre, er et fremtidsrettet konsept. Kan det snart bli standard?

Innen 2025 kommer vi til å doble antallet DACHSER Emission-Free Delivery-steder sammenlignet med i dag. Da kommer vi til å ha implementert konseptet for bylogistikk i 24 store europeiske byer. Det gjenstår å se om – og når – dette kan bli standard. Utrullingen krever betydelig innsats, og forholdene må være riktige. Det avhenger for eksempel av den lokale trafikksituasjonen, muligheten til å bygge mikrohubber samt den riktige ladeinfrastrukturen. Alt dette krever mye kapital, noe som til syvende og sist vil gjenspeiles i prisingen.

La oss ta en titt på fremtiden: Hvordan ser kundene ideelt sett på DACHSER Road Logistics i 2030?

Vårt klare mål er at kundene fortsatt skal se på DACHSER som kvalitetsleder i det europeiske markedet. Dette er fordi DACHSER er den mest integrerte logistikkleverandøren med det mest omfattende stykkgodsnettverket, det høyeste nivået av ekspertise innen system- og kontraktslogistikk, og fordi vi har svært dyktige ansatte som holder forsyningskjedene i gang. Vi jobber med dette hver eneste dag – med stort fokus og enorm lidenskap.

Vil du lese mer? Få også med deg dette intervjuet med Alexander Tonn fra 2022.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com