Avkarbonisering av logistikk: En lang og humpete vei

Å oppnå EUs klimamål er en stor oppgave for alle involverte. DACHSER har som mål å kontinuerlig arbeide for det grønne skiftet innen logistikk. DACHSERs CEO Burkhard Eling oppsummerer strategien med konkrete tiltak i denne artikkelen.

DACHSERs administrerende direktør Burkhard Eling diskuterer i denne artikkelen hvordan logistikkonsernet jobber med avkarbonisering av logistikken.
DACHSERs administrerende direktør Burkhard Eling diskuterer i denne artikkelen hvordan logistikkonsernet jobber med avkarbonisering av logistikken.

«ESG. Netto null. Bærekraftsrapportering. Begreper som mange knapt hadde hørt om for ti år siden, har nå blitt hovedfokuset i bedriftsstrategier. Og det er bra! Bak disse begrepene finner vi alarmerende fakta med konsekvenser som samfunn over hele verden kjenner på i stadig større grad. Sør-Europa har opplevd en sommer som har vært preget av alvorlig tørke og katastrofale stormer. EUs forskere rapporterte at sommeren 2022 første til den verste tørken i Europa de siste 500 årene. Og vi ser det samme i Asia og USA. Klimavern er mye mer enn et mål i seg selv. Det er et bevis på at vi mener alvor når vi snakker om ansvaret vårt for fremtidige generasjoner. 

Dette ansvaret har til og med blitt innlemmet i grunnloven i Tyskland. Det er ikke lenger en tom frase. Tvert imot har det juridisk og politisk tyngde. I 2021 erklærte for eksempel den føderale forfatningsdomstolen i Tyskland deler av Tysklands klimabeskyttelseslov som grunnlovsstridig, siden veien mot klimanøytralitet innen 2050 ikke var tilstrekkelig definert, spesielt med hensyn til årene 2031 til 2050. Å skyve byrden over på fremtidige generasjoner er med andre ord ikke forenlig med den tyske grunnloven. Det er vår generasjon – vi – som må ta grep. Så: la oss gjøre det! La oss gjøre det svulstige språket i ambisiøse bærekraftsprosjekter om til handling.

Ifølge MIT Climate står godstransport, lastebiler, fly, skip og tog for rundt åtte prosent av de globale CO2-utslippene – eller til og med elleve prosent hvis de inkluderer lager og havner. Og tallene stiger fortsatt.

Logistikk fører til utslipp fordi samfunnet er avhengige av mulighetene, bekvemmeligheten og mulighetene som moderne logistikk tilbyr. Nedskalering av globale logistikktjenester både kan og vil redusere karbonutslipp. Likevel er logistikk er ryggraden i vår globale, sammenkoblede økonomi. Dette ble enda tydeligere da covid-19 rev i stykker de globale forsyningskjedene våre og verden plutselig opplevde forsyningsproblemer. Og når nye markeder oppstår, vil frakt via vei, jernbane, fly og båter bare øke. Å redusere logistikktjenestene er synonymt med å kutte økonomiens livsnerve. Derfor skal vi også ta disse faktum på alvor og gjøre noe med det.

Ikke tilstrekkelig med kvotehandel

Hvordan kan vi avkarbonisere logistikken når det anslås at veitransport med lastebiler kommer til å øke med 50 prosent innen 2050? Er avkarbonisering i det hele tatt mulig? En slik omstilling involverer hele transportinfrastrutkuren, nye retningslinjer og lover, teknologi, investeringer i eiendom, samarbeid mellom flere bransjer samt ulike regelverk. Det er liten tvil om at målet med å avkarbonisere logistikken bare kan oppnås hvis alle aktører samarbeider om det.

Å gjøre logistikken karbonnøytral ved hjelp av CO2-kompensasjon er helt klart ingen bærekraftig løsning. Etter DACHSERs syn er nøkkelen å ta den lange og humpete veien og faktisk aktivt redusere og unngå utslipp. Vi må ta tak i våre egne utslipp først og redusere dem så raskt som mulig, samtidig som vi samarbeider med kundene våre, samarbeidspartnere, transportører og hele økosystemet i logistikkbransjen. Men hvordan kan vi gjøre det?

Her finnes det ingen magisk fasit, spesielt ikke for bransjer som transport og logistikk. Det finnes ikke bare ett svar – det finnes flere.

DACHSERs administrerende direktør Burkhard Eling diskuterer i denne artikkelen hvordan logistikkonsernet jobber med avkarbonisering av logistikken.
DACHSERs administrerende direktør Burkhard Eling diskuterer i denne artikkelen hvordan logistikkonsernet jobber med avkarbonisering av logistikken.

Slik iverksetter DACHSER tiltak

Vi må ta det første steget. For å redusere karbonavtrykket vårt må vi øke prosesseffektiviteten. Vi må forbedre energieffektiviteten. Vi må styrke forskning- og utviklingsområder. Og vi må opprettholde vårt sosiale engasjement utenfor vårt eget forretningsområde ved å ta ansvar som en «Corporate Citizen+», som vi kaller det.

Her er tiltakene hos DACHSER:

  • Prosesseffektivitet: Få mest mulig ut av eksisterende logistikkkapasitet

Vi gjør kontinuerlig logistikkprosessene mer effektive. Vi forsøker å utnytte alle tilgjengelige teknologier – fra kunstig intelligens til tingenes internett. Vi jobber kontinuerlig for å maksimere utnyttelsen av lastebilkapasiteten, enten det handler om å bruke megatrailere og lengre lastebiler, unngå tomkjøring eller bevisst bruke multimodal transport (transport av gods ved hjelp av flere ulike transportformer). Å utnytte eksisterende logistikk på best mulig måte har et stort potensial for å unngå klimagassutslipp.

  • Energieffektivitet: Fra flyfrakt til solenergi

Å strømlinjeforme energieffektiviteten vår er en todelt oppgave. 95 prosent av DACHSERs karbonavtrykk kommer fra transportører og transportselskaper som vi ikke har direkte kontroll over. Likevel kan vi gjøre noe. I stedet tar vi bevisste grep for å påvirke markedet, for eksempel ved å fremme attraktive leasingtilbud for elektriske lastebiler i Road Logistics.

Når det gjelder våre egne karbonutslipp, iverksetter vi tiltak på flere fronter. For eksempel drives alle DACHSERs logistikkanlegg over hele verden utelukkende av fornybare energikilder. Vi installerer solcellepaneler på logistikkanleggene våre, og vi er godt i rute for å firedoble energiproduksjonskapasiteten vår innen 2025. Vi bruker LED-belysning, batteridrevne trucker og varmegjenvinning. Vi samarbeider med flyselskaper for å tilby kundene muligheten til å redusere karbonavtrykket fra flyfrakten med omtrent 30 prosent ved hjelp av SAF. Vi er i ferd med å innføre en lignende modell for sjøfrakt også. Vi inviterte også våre ansatte over hele verden til å sende inn ideer for å forbedre klimatiltak på arbeidsplassen. Vi mottok hele 2100 ideer fra ansatte i 39 land, og vi har allerede implementert mer enn halvparten av dem.

Vi innlemmer ikke bare energieffektivitet i de eksisterende forretningsmodellene våre – vi bruker det som utgangspunkt for nye prosjekter. DACHSER Emission-Free Delivery, vårt logistikkonsept for bylevering, er et eksempel på det. Det er basert på elektriske varebiler og lastebiler samt tunge, elektriske lastesykler for frakten, for det siste stykket i definerte sentrumsområder. Ved å kjøpe inn og lade utelukkende med fornybar strøm kan vi redusere klimagassutslippene fra driften til null. I tillegg bidrar vi til å redusere antall lastebiler. Hittil har vi rullet ut denne modellen i 13 europeiske byer, og vi planlegger å inkludere ytterligere elleve byer innen 2025. 

En oppgave som er både utfordrende og lærerik

Det kreves utholdenhet å konvertere logistikken til fossilfrie drivstoff. Slik situasjonen er i dag, vil det ta 15 til 20 år å bytte ut dagens dieseldrevne lastebiler med nullutslippskjøretøy. Vi har en enorm oppgave foran oss – en oppgave som krever handling fra mange aktører, inkludert logistikkleverandører, transportpartnere og transportører samt kunder og offentlige myndigheter. På veien mot netto nullutslippslogisitkk må vi ha et urokkelig fokus på effektivitet, teknisk og økonomisk gjennomførbarhet og bærekraft.

Som logistikkleverandør har vi enorm innflytelse. I motsetning til mindre karbonintensive bransjer vil alt vi gjør få direkte konsekvenser. For meg er dette en oppgave som er både utfordrende og lærerik. Vi må ikke miste motet på grunn av omfanget. Tvert imot må hvert minste vellykkede bidrag få oss til å hundredoble innsatsen, slik at vi lykkes med å transformere hele logistikksystemet.»

Transport- og lagertjenester er energikrevende og har et stort karbonavtrykk. Logistikkbransjen har en stor oppgave foran seg.
Transport- og lagertjenester er energikrevende og har et stort karbonavtrykk. Logistikkbransjen har en stor oppgave foran seg.

Les innlegget fra Burkard Eling her

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på DACHSERs CEO Burkard Elings Linkedin-profil. Den kan du lese her

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com