Tysk logistikkutmerkelse for digital tvilling

Den tyske logistikkforeningen (BVL) har anerkjent samarbeidet mellom DACHSER og Fraunhofer IML ved å tildele dem den prestisjetunge German Logistics Award for 2023. Denne utmerkelsen gir honnør til selskapets innovative digitale tvilling, også kjent som @ILO (Advanced Indoor Localization and Operations), som ble skapt og utviklet ved DACHSER Enterprise Lab.

DACHSER og Fraunhofer IML mottar German Logistics Award. Foto: BVL/Bublitz
DACHSER og Fraunhofer IML mottar German Logistics Award. Foto: BVL/Bublitz

Den innovative @ILO-teknologien har allerede gjennomgått vellykkede tester ved to avdelinger, og den er klar til å revolusjonere logistikken. Den genererer automatisk en digital tvilling av pakker, eiendeler og operasjonelle arbeidsflyter i transitterminaler og oppdaterer informasjonen kontinuerlig, slik at de ansatte alltid har oversikt ved hjelp av mobile enheter og skjermer.

@ILO digital tvilling øker åpenheten på lageret og optimaliserer hver arbeidsprosess, slik at behandlingstiden blir betydelig kortere. Dette gjennombruddet er ikke bare gode nyheter for logistikkfagfolk og sjåfører, men også for kunder – som nå får mer nøyaktig sanntidsinformasjon om statusen for forsendelsene sine. @ILO digital tvilling er resultatet av seks års felles forskning utført ved DACHSER Enterprise Lab, der logistikkeksperter samarbeider med forskere fra Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML for å utvikle innovasjoner for det europeiske stykkgodsnettverket og transitterminalene.

Den neste fasen av denne innovasjonen består av systematisk utrulling til DACHSERs europeiske avdelinger, med planlagt oppstart i 2024. Burkhard Eling, CEO for DACHSER, ser på dette som et sentralt punkt i selskapets digitale transformasjon, og han kaller @ILO digital tvilling for et kvantesprang for stykkgodslogistikk.

«Vi investerer i et felles forskningsprosjekt sammen med Fraunhofer IML for å fremme digitalisering i logistikk og sørge for at vi kan tilby enda bedre tjenester til kundene våre», sa Eling under prisutdelingen i Berlin. «På denne måten sikrer vi at selskapet er levedyktig også i fremtiden. At dette samarbeidet har ført til en praktisk innovasjon som er god nok til å imponere juryen for den tyske logistikkprisen, er en bekreftelse på at vi har valgt riktig tilnærming, og det gir oss ekstra motivasjon.»

«Vi setter forskningen ut i praksis – i hele Europa», sier professor Michael ten Hompel, Executive Director for Fraunhofer IML. «Selv om vi ser tilbake på Fraunhofer IMLs lange historie, er dette en unik forskningssuksess. Den understreker verdien av å kombinere vitenskapelig forskning med praktisk bruk. Dette gjelder spesielt når slikt tverrfaglig samarbeid gjennomføres så intensivt og bærekraftig som hos DACHSER Enterprise Lab.»

Dokumentert i praksis: Kunstig intelligens og automasjon blir stadig mer aktuelt

@ILO digital tvillings praktiske fordeler er tydelig i bruken av algoritmer basert på kunstig intelligens til å tolke sanntidsdata som samles inn av hundrevis av optiske skanneenheter i terminalen. Dataene brukes til å automatisk identifisere og lokalisere pakker, slik at prosesser og verdier kan overvåkes kontinuerlig. At denne teknologiske innovasjonen skaper verdi når den integreres i praktiske arbeidsflyter, er allerede dokumentert ved transitterminalene for avdelingene i Unterschleißheim i nærheten av München og Öhringen i nærheten av Heilbronn, der det har blitt gjennomført pilotprosjekter.

Enkelte prosesser som utføres mellom innkommende og utgående gods, ble gjennomført 15 til 35 prosent raskere. Dette ble oppnådd ved å eliminere handlinger som å skanne strekkoder manuelt samt gå gjennom pakkene hver dag. Det fører til at kjøretøy for transport over kortere distanser kan starte tidligere på dagen, slik at sjåførene kan unngå morgenrushet.

«Ved å bruke kunstig intelligens og automasjon i håndtering av stykkgods kan vi levere høy kvalitet og fortsatt oppfylle komplekse krav fra kundene. Det gjør også at vi kan løse utfordringene som skyldes plassmangel og mangel på arbeidskraft», forklarer Alexander Tonn, COO Road Logistics hos Dachser. «Ny teknologi, som @ILO digital tvilling, sørger for at vi får sanntidsdataene vi trenger. Men teknologi begynner først å skape reell verdi når den avlaster og hjelper de ansatte i det daglige arbeidet, og pilotavdelingene har vist at @ILO gjør det.»

@ILO digital tvilling øker åpenheten på lageret og optimaliserer hver arbeidsprosess, slik at behandlingstiden blir betydelig kortere.
@ILO digital tvilling øker åpenheten på lageret og optimaliserer hver arbeidsprosess, slik at behandlingstiden blir betydelig kortere.

Neste innovative trinn: Lasting ved hjelp av kunstig intelligens

Stefan Hohm, Chief Development Officer hos DACHSER, er veldig klar over det fremtidige potensialet til @ILO: «Helautomatisert og kontinuerlig måling av alle pakker er det neste skrittet mot Logistics 4.0, et skritt vi tar sammen med Fraunhofer IML som en del av forskningssamarbeidet.» Han legger til at systemet kunne finne pakkenes lengde, høyde og bredde med stor nøyaktighet under pilotprosjektet, og at det kunne gi informasjon i sanntid uten å bruke målestasjoner. Når systemet er klart for praktisk bruk, kan volumdataene for hver pakke mates inn i intelligente algoritmer for å for eksempel gjøre det enklere å laste og planlegge ruter, samt for å øke kapasitetsutnyttelsen av vekselflak, tilhengere og kjøretøy for transport over kortere avstander. «Det reduserer både transportkilometer og CO2-utslipp.» I tillegg arbeider DACHSER og Fraunhofer IML med å utvikle et strømlinjeformet @ILO-system som kunder kan bruke til å oppgradere fraktsonene sine for å øke åpenheten i distribusjonen. «Men der gjenstår det fortsatt mye forskning», sier Hohm.

Her kan du lese mer om hvordan @ILO fungerer.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com