Slik fungerer @ILO: Identifikasjon, lokalisering, måling og visualisering

I @ILO-terminalen skjer identifikasjon, lokalisering, måling og registrering av pakker helt automatisk, både ved ankomst og avreise, samt under oppholdet. Dette eliminerer behovet for manuell strekkodeskanning og ytterligere merking av pakkene.

@ILO: Identifikasjon, lokalisering, måling og visualisering

Todimensjonale datamatrisekoder på toppen av hver pakke fungerer som identifikatorer, og sammen med flere hundre optiske skanneenheter i taket som sammen dekker hele gulvarealet, utgjør disse det teknologiske grunnlaget for systemet. Med en nøyaktighet ned til én meter kan man raskt finne en hvilken som helst pakke i transitterminaler som ofte er like store som en fotballbane.

Ansatte kan se plasseringen av forsendelser og posisjonen til lagertrucker i sanntid, siden denne informasjonen vises på nettsider, i apper eller på mobile skjermer sammen med instruksjoner for intern transport. Det gir betydelig bedre åpenhet på lageret og gjør at lete- og lasteprosesser kan gjennomføres raskere.

Effektivisere prosesser på lageret

En ny funksjon er automatisk kobling av truckene til pakkene. @ILO-systemet registrerer når en lagertruck plukker opp en pall og sender informasjonen om hver pakke til de ansattes skjermer i sanntid. Dette reduserer ikke bare behandlingstiden, men bidrar også til mer effektive arbeidsflyter i transitterminalen.

@ILOs digitale tvilling er en del av DACHSERs forsknings- og utviklingsprogram, Future Terminal. Det familieeide logistikkselskapet har planer om å innføre denne teknologien for å forbedre prosessene i transitterminaler og lagre over hele Europa i kommende år. Målet er å styrke konkurranseevnen ved å utvikle egne løsninger for å møte de nye utfordringene og dra nytte av mulighetene som oppstår i kjølvannet av digitalisering og bærekraft.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com