Med fokus på digitalisering

I begynnelsen av det neste tiåret vil DACHSER tilby integrerte logistikkløsninger som verdens mest digitaliserte logistikkleverandør. I dette intervjuet gir Stefan Hohm (til venstre) og Burkhard Eling et innblikk i hvordan dette jobbes med hos DACHSER.

Ved å legge til rette for transparente prosesser, sanntids sporing av forsendelser, rask respons og nøyaktig kontroll av forsyningskjedene på tvers av land og kontinenter, hever digitaliseringen DACHSERs logistikktjenester til et nytt nivå. Men hva betyr dette for DACHSERs nettverk? Og hvilke konkrete fordeler oppnår kundene gjennom denne teknologien? Disse spørsmålene stiller vi DACHSER CEO Burkhard Eling og CDO Stefan Hohm.

I en tid der digitalisering preger både arbeidslivet og hverdagen, hvordan påvirker dette DACHSER?

Stefan Hohm: I den digitale transformasjonen fokuserer vi i hovedsak på tre kjerneområder. Det første området er konsekvent, men alltid praktisk digitalisering av forretningsprosesser samt utvikling eller levering av verktøy og løsninger som gir konkret merverdi for kundene, de ansatte og partnerne. Det andre området er en kontinuerlig modernisering av våre egne kjernesystemer for transport og lagertjenester. Her er det IT-avdelingen som sitter i førersetet, ettersom denne oppgaven i økende grad inkluderer sikker integrering av tredjepartssystemer. For det tredje er det viktig å få de ansatte med på denne reisen og skape en «digital tankegang», og med det mener jeg en positiv digitaliseringskultur innenfor selskapet. Vi jobber veldig hardt med alle de tre kjerneelementene i IT-transformasjonen og opplever allerede at vi lykkes.

Burkhard Eling: Disse tre områdene innen digital transformasjon gjør det klart at vi i et selskap med flere lag som DACHSER, må tenke langt videre enn de teknologiske spørsmålene. Det er ikke nok å bare endre prosesser og systemer – vi må også se på hvordan vi tenker, hvordan vi jobber sammen, og hvordan vi kan utnytte mulighetene og potensialet i digitaliseringen i det daglige arbeidet på en effektiv måte som kommer både selskapet og kundene til gode.                                                                                      

Men digitalisering er ikke akkurat upløyd mark hos DACHSER. Hvilke fundamenter er det selskapet bygger på her?

B. Eling: DACHSER la allerede stor vekt på systemer og transparent datautveksling på en tid da andre aktører fortsatt var helt analoge. Derfor har vi i årenes løp kunnet bruke interne ressurser på å utvikle programvare og systemer som er skreddersydd til behovene til kundene våre og DACHSER-nettverket.

S. Hohm: Derfor stiller vi veldig sterkt både når det gjelder prosesser, implementering i driften, og i informasjonsverdenen som ligger over dette, også kjent som eLogistics, på et veldig tidlig stadium. Dette kan vi nå bygge veldig godt videre på. Og vi har mye på gang. Vi jobber for eksempel med å muliggjøre dataflyter som er fullstendig ende-til-ende, spesielt for interkontinentale transporter med flere transportformer. Det er også fortsatt for mange papirdokumenter i omløp, og automatiseringsnivået på logistikkanlegg og i prosesser er ofte ganske lavt. Derfor er det fortsatt mye repetitivt manuelt arbeid.

B. Eling: Samtidig øker kravene til åpenhet og omstillingsevne samt til effektiv og bærekraftig bruk av knappe ressurser. Vi må derfor tenke og handle enda mer digitalt på alle områder.

I hvilken grad har de siste krisene påvirket DACHSERs digitaliseringsstrategi?

B. Eling: De har absolutt fått oss til å øke bevisstheten om viktigheten og nødvendigheten av digitalisering nok en gang. Jo bedre informasjon vi har om dagens situasjon og om uvanlige hendelser i nettverket, desto raskere og mer målrettet kan vi reagere. Vi identifiserer svake punkter tidlig og finner løsninger – og det er det kundene forventer av DACHSER i utfordrende tider.

S. Hohm: For mange av kundene våre er det viktigste spørsmålet: Hvordan kan jeg gjøre forsyningskjeden vår mer robust? I tillegg til å bygge opp transparente varelagre i lagrene våre, spiller digitale teknologier en viktig rolle: Når det oppstår forstyrrelser i forsyningskjeden, vil større åpenhet og rask og nøyaktig informasjon gjøre responstiden kortere. Kunder fra sektorene hjem og hage, kosmetikk og mote jobber for tiden hardt med salgskonsepter basert på omnikanal – det stiller høye krav til IT-funksjonene hos en logistikkpartner. Vi opplever også stor interesse for leveranser med nullutslipp til butikker i sentrum som en del av konseptet DACHSER Emission-Free Delivery.

B. Eling: Vi har satt i gang forskningsprosjekter på bestemte temaer, som for eksempel KI eller digitale tvillinger, i DACHSER Enterprise Lab sammen med Fraunhofer IML. Vi har også etablert et eget kompetansesenter på området datavitenskap og maskinlæring innen selskapet, og det har allerede satt en rekke algoritmer ut i praksis – senest for maskinklassifisering av B2C-leveringsadresser.

                                                      

Interview with: Burkhard Eling og Stefan Hohm
  • Burkhard Eling er Chief Executive Officer (CEO) hos DACHSER.
  • Stefan Hohm er Chief Development Officer (CDO) hos DACHSER. 
Jo flere grensesnitt det er til den digitale verden, jo viktigere blir spørsmålet om cybersikkerhet. Hvordan er situasjonen hos DACHSER?

B. Eling: Antallet cyberangrep har økt raskt de siste årene, så sikkerheten til programvaren vår og den digitale infrastrukturen har topp prioritet. Med ISO 27001-sertifiseringen og IT-oppsettet vårt har konsulentene fra Gartner bekreftet at vi har en viss modenhet på dette området sammenlignet med konkurrentene. Men vi må aldri lene oss tilbake og hvile på våre laurbær, men veie all risiko nøye.

S. Hohm: Vi kommer til å transformere sentrale programvare- og maskinvarestrukturer innen IT – med spesielt fokus på sikkerhet – for å øke tilgjengeligheten samtidig som vi sikrer større fleksibilitet og forbedret skalerbarhet for applikasjonene våre.

Hvor er DACHSERs digitale reise på vei?

B. Eling: Digitalisering er helt avgjørende hvis vi skal klare å oppfylle oppdraget vårt på en pålitelig måte i fremtiden. I tråd med kundenes krav til brukervennlighet og transparens, videreutvikler vi våre eLogistics-applikasjoner innen ordreplassering og forsendelsessporing til en integrert, digital kundeplattform. De første tilbakemeldingene fra testkundene viser at vi er på rett vei, selv om vi fortsatt så vidt har startet.

S. Hohm: Et annet banebrytende trekk var fjorårets oppkjøp av kasasi, en leverandør av logistikkprogramvare som ble grunnlagt i 2009. De utvikler innovative programvareprodukter som optimaliserer og gir åpenhet til transportprosesser for vei, jernbane og vannveier. Dermed kan vi tilby våre ansatte i planleggingsavdelingen samt kundene våre ytterligere digital merverdi på områdene transportplanlegging, forsendelsessporing og forsendelseskontroll. Vi kan for eksempel ta telematikkdata fra våre mer enn 8 500 vekselflak og 5 000 trailere, kombinere dem med forsendelses- og planleggingsdata fra det grunnleggende transportstyringssystemet vårt, Domino, og deretter analysere og strukturere dem på en tydelig måte.

Har DACHSER et spesifikt mål for dette?

B. Eling: Det er målbildet vi har for 2030 som setter kursen: Vi ønsker at kunder og partnere skal oppfatte oss som den mest digitaliserte logistikkleverandøren, en de kan se på som innovasjonsleder på alle områder, samtidig som vi lever opp til våre høye standarder som kvalitetsleder. Som en global logistikkleverandør er vi i stand til å kartlegge dør-til-dør-forsendelser på tvers av ulike transportformer i ett enkelt system og ha full åpenhet om situasjonen i nettverket vårt til enhver tid.

S. Hohm: Hvis kundene våre sier: «Jeg foretrekker å jobbe med DACHSER fordi de er det mest profesjonelle, det mest urokkelige og det mest praktiske alternativet», så har vi gjort mye riktig. Og det er nettopp det som er målet vårt.

Her kan du også lese om den nye DACHSER-plattformen som er en sentral byggestein i selskapets digitaliseringsprosjekt.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com