DACHSER utfører tester av automatiske trucker (AGV) på lagre

Det foregår for tiden tester av selvkjørende trucker ved to av DACHSERs anlegg. Kjøretøyene skal utføre rutineoppgaver og dermed lette arbeidsbelastningen for de ansatte på lengre sikt.

DACHSER utfører tester av automatiske trucker (AGV) på lagre

Som et ledd i sine forsknings- og utviklingsaktiviteter utfører DACHSER en utvidet testkjøring for å fastslå i hvilken grad automatiske trucker kan fungere sammen med trucker kjørt av mennesker på et lager. Anleggene i Langenau og Vaihingen har brukt hver sin automatiske truck siden begynnelsen av året for å teste ut dette. Tester av svermintelligens vil også begynne snart, hvor begge disse autonome kjøretøyene skal samarbeide på samme sted.

Inspirasjonen til testene kom fra et tidligere prosjekt utført sammen med Fraunhofer IML, som selskapet har jobbet med som en del av DACHSER Enterprise Lab siden 2017. Bruk av automatiske trucker (AGV-er) kan spare de ansatte for rutinepreget og fysisk anstrengende arbeid, slik at de i stedet kan konsentrere seg om mer krevende oppgaver. En annen fordel er arbeidstiden til kjøretøyene: de kan være i drift 24 timer i døgnet.

For øyeblikket utfører AGV-ene oppgaver som å transportere varer fra lagerinngangen til leveringssonene i et høylager mens de autonomt plukker opp og setter ned paller i prosessen. Takket være et grensesnitt med DACHSERs eget lagerstyringssystem (WMS), MIKADO, kan AGV-ene tilordnes transportjobber når som helst, og deretter finner de sin egen rute gjennom lageret. AGV-ene er utstyrt med litium-ion-batterier, som støtter induktiv lading. «Ladeprosessen bruker en ladeplate og tar kun ti minutter», forklarer Daniele Andreano, Team Leader Contract Logistics Engineering hos DACHSER, som er ansvarlig for testene.

Sikkerheten kommer først

Siden kjøretøyene kjører autonomt, har sikkerheten høyeste prioritet. Hver AGV er utstyrt med flere sensorer i forskjellige høyder, slik at den kan skanne omgivelsene kontinuerlig for å oppdage hindringer. Hvis den oppdager en hindring, bremser systemet automatisk. Så vil AGV-en enten stanse helt eller beregne en ny rute som gjør at den kan kjøre utenom hindringen. Maksfarten på 5 km/t spiller også en stor rolle for sikkerheten.

«Målet vårt for den praktiske testen er å få verdifull erfaring med å bruke AGV-er både på lageret og i forbindelse med transitterminalen. Det vil hjelpe oss å forstå hvordan disse kjøretøyene best kan støtte de ansatte i det daglige arbeidet og integreres i den daglige driften. Vi er veldig fornøyd med resultatene vi har oppnådd så langt», sier Thomas Klare, Head of Corporate Contract Logistics at DACHSER i Kempten.

 

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic