Den nye koronavariantens innvirkning på luft- og sjøfrakttjenester

Den nye koronavarianten Omicron, som først ble oppdaget i Sør-Afrika, har ført til kanselleringer av passasjerflyvninger til og fra Sør-Afrika.

Bortsett fra dette er det for tiden ingen massive restriksjoner, men det kan ikke utelukkes at noen land eller regioner vil iverksette ytterligere tiltak for å begrense spredningen av den nye  virusvarianten.

Dette kan føre til restriksjoner på lasterom på grunn av mangel på magekapasitet på passasjerfly. I tillegg har Hong Kong Airport kunngjort at lastefly som har berørt Omicron-høyrisikoland som Sør-Afrika, ikke vil få lov til å komme inn i Hong Kong inntil videre. Derfor forventes omdirigeringer. 

For sjøfraktsektoren har det så langt ikke vært noen endring i dagens situasjon. Vi har mottatt informasjonen fra ett rederi om at en ny tjeneste til og fra Sør-Afrika har blitt suspendert i to måneder. 

Videre pågår det også diskusjoner i det asiatiske markedet om å stramme inn COVID-19-reglene for skipsmannskaper, men disse er fortsatt under forhandling. Det er kun bekreftet  at feeder-tjenester fra Pearl Delta (PRD) til og fra Sør-Kina, inkludert Hong Kong, også er suspendert fra desember til januar. Dette kan føre til en utfordrende situasjon med tanke på lastebilkapasitet, og at mer gods flyttes fra andre transportformer til flyfrakt. 

DACHSER er i daglig kontakt med alle involverte parter og gjør sitt beste for å minimere eventuelle forsinkelser av forsendelsen din. Hvis du har spørsmål, er du som alltid velkommen til å ta kontakt med din lokale DACHSER-representant.

Kontakt Julie Sørum Communications Consultant Nordic