Markedsinformasjon

EDI – datautvekslingsplattform for rask og sikker behandling av massedata

Intelligent logistikk oppstår når analoge prosesser møter den digitale verden.

For å sikre en enkel, tidsbesparende og pålitelig informasjonsflyt langs forsyningskjeden for dine komplekse IT-baserte logistikkprosesser, driver DACHSER sitt eget EDI-senter. EDI (Electronic Data Interchange) styrer og overvåker utvekslingen av innkommende og utgående data til og fra alle tilkoblede systemer. Standardiserte og tilpassede grensesnitt sikrer en rask og ukomplisert integrasjon.

Dine fordeler:

 • Du unngår feil og sparer tid: Standardiserte og automatiserte arbeidstrinn styrer logistikkprosessene dine nøyaktig
 • Datasikkerhet og -tilgjengelighet: Standardiserte og tilpassede grensesnitt sikrer rask og ukomplisert integrering av forretningsprosessene dine og utveksling av all relevant informasjon og data
 • Konnektivitet: Gjennom EDI er du koblet direkte til transport- og lagersystemene våre
 • Integrering: Du kan bruke EDI-plattformen til å optimalisere strukturen og utformingen av forretningsprosessene dine

I tillegg kan vi tilby deg:

 • Over 750 IT-spesialister ved hovedkontoret og i avdelingene samt mer enn 230 IT-koordinatorer
 • Døgnåpen telefontjeneste
 • Virusbeskyttelse og antispam-filtre for alle applikasjoner
 • Feilsikker sikkerhets- og beredskapsplanlegging for alle systemer
 • Taushetsplikt for alle IT-brukere over hele verden
 • Permanent forbedring av systemene våre og utvikling av innovasjoner innen IT

Fokus på kvalitetsstyring

 • DACHSER-nettverket: Den velfungerende logistikkinfrastrukturen i det verdensomspennende nettverket kombinert med intelligent IT legger til rette for rask og effektiv gjennomføring av en lang rekke logistikkutfordringer.
 • Intelligent trafikkruting: Som læringsorganisasjon tilpasser vi alle nye teknologiske utviklinger for å optimalisere forsyningskjeden i sanntid og raskt omsette innovasjonene til sanntidsdrift – til fordel for deg.
 • Førsteklasses medarbeidere: Vi investerer hele tiden i utdanning og opplæring av våre ansatte for å opprettholde vårt høye nivå når det gjelder logistikkytelser.

Hvis du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Kontakt Julie Sørum Communications Coordinator Nordic