DACHSER tar i bruk nye sporingsenheter

Siden starten av 2022 har DACHSER tatt i bruk sporingsenheter i 8500 vekselflak brukt i langdistansetransport av stykkgods. Dermed kan containerne spores i sanntid og ankomsttidene beregnes nøyaktig. 

Tingenes internett gjør sporing av stykkgods mulig.

DACHSER har samarbeidet med Deutsche Telekom og andre teknologiselskaper om å utvikle innovative, smarte sporingsenheter til bruk i vekselflak. Disse enhetene er utstyrt med avanserte SIM-kort og består av energibesparende, solcelleassisterte energimoduler, satellittbasert posisjoneringsteknologi og trådløse moduler basert på de nye 5G/LPWAN-nettverkene. I tillegg bruker de også andre utbredte radiostandarder for å gjøre løsningen ekstra pålitelig. Den innebygde løsningen er utviklet med sikte på å vare i hele vekselflakets levetid på 12 år, uten vedlikehold.

DACHSER Norway har tatt sporingsenhetene i bruk, og ansatte med ekspertise innen drift og innovasjon planlegger nå for å implementere teknologien på en optimal måte.

«Sporingsenhetene og den nye digitale plattformen er bare noen av de mange initiativene for å automatisere og dermed også effektivisere prosessene våre», sier Evaldas Mozeiko, Teamleader Import/Export European Logistics DACHSER Norway. «Vi utprøver og undersøker alle løsninger som kan forenkle arbeidsflyten og forhåpentligvis skape en bedre arbeidshverdag for våre medarbeidere.»

Fem telematikktavler behandler og viser DACHSER-ansattes posisjonsdata i sanntid fra langdistansetransporten for stykkgods. Tavlene kan spore transporter og vise nøyaktig posisjon for sporbare kjøretøyer eller utstyr i sanntid. Dermed kan filialene og kundene få en nøyaktig beregning av ankomsttidene for hver transport, som forenkler planleggingen av håndteringen i terminalene og innen kortdistansetransport. I tillegg visualiserer tavlene alternativer for ytterligere laster og returlaster, som forbedrer samarbeidet mellom filialene. Til slutt viser tavlene også informasjon om kommende serviceavtaler for enhetene. De neste månedene skal systemet også begynne å vise GPS-data fra chartertransporter, som sjelden utføres med selskapets eget utstyr, via en spesialutviklet app for sjåførene.

«Ved å kombinere sanntidsdata og visualisering tar vi et viktig skritt fremover i sporingen og administreringen av forsendelser i stykkgodsnettverket vårt», forteller Alexander Tonn, COO for Road Logistics hos DACHSER. «Dette vil hjelpe personalet vårt med kapasitetsplanleggingen, sik at de kan optimalisere utnyttelsen av transporter og øke effektiviteten i terminalhåndteringen» Kundene våre drar også nytte av dette, siden vi kan fortsette å levere kvaliteten de forventer fra DACHSER, også i disse tider med stadig lavere kapasitet.»

Fra utviklingsfase til ut i praksis

Det krevde omfattende forsknings- og utviklingsarbeid for å lande på en kostnadseffektiv og pålitelig løsning for sporing av vekselflak for stykkgodstransport, som er robuste og har lang levetid, men ikke er koblet opp til strømforsyning eller lastebiler. «Da LPWAN-teknologiene dukket opp, begynte vi å undersøke dem på et tidlig stadium som en del av DACHSER Enterprise Lab med Fraunhofer Institute IML. Sammen med Deutsche Telekom klarte vi dermed å klargjøre denne nyvinningen for praktisk bruk og tilføre reell verdi til nettverket vårt», forteller Stefan Hohm, Chief Development Officer hos DACHSER.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com