EUs klimakvotesystem utvides

EUs system for klimakvoter (EU ETS) utvides, og vil nå også gjelde maritim transport. Her kan du få en oversikt over hvordan dette påvirker skipsfarten.

Et av EUs hovedmål er å gjøre Europa klimanøytralt innen 2050. For å nå dette målet har Europakommisjonen utarbeidet en omfattende handlingsplan. Den inkluderer europeiske transportformer, som skipsfart. Ifølge handlingsplanen skal utslippene knyttet til transport reduseres med 90 prosent innen 2050. Europeisk sjøtransport står for om lag 13 prosent av de totale klimagassutslippene fra transportsektoren.

Ved hjelp av ulike tiltak fra EU og Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) har industrien allerede jobbet i flere år for å redusere utslippene. Nå har EU besluttet at det europeiske systemet for klimakvoter skal utvides fra 2024, slik at det også inkluderer maritim transport. Hittil har systemet i hovedsak berørt flytrafikken i Europa.

Fra 2024 må rederier som har store skip som ankommer havner i EU, gradvis begynne å kjøpe klimakvoter for klimagassutslippene sine. For ruter mellom to EU-havner vil hele seilasen være omfattet av klimakvotesystemet. Når det seiles mellom en EU-havn og en havn i et tredjeland, vil dette gjelde halve ruten. Plikten til å kjøpe kvoter innføres i etapper.

Innen 2024 må rederiene kjøpe klimakvoter som dekker 40 prosent av utslippene. Innen 2025 vil tallet stige til 70 prosent, og fra 2026 vil alle utslipp være underlagt en avgift. Rederiene forbereder seg på de nye reglene, og har allerede varslet at de i enkelte tilfeller kommer til å sende kostnadene videre til industrien.

Hvis du har spørsmål vedrørende forsendelsene dine, er du alltid velkommen til å kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com