Hydrogen – fremtidens drivkraft?

Dette spørsmålet har forskere ved Kempten University of Applied Sciences fått i oppdrag av DACHSER å se nærmere på. 


DACHSER har i studien sett nærmere på hydrogen som en CO2-nøytral energibærer.
DACHSER har i studien sett nærmere på hydrogen som en CO2-nøytral energibærer.

Hydrogen blir sett på som en håpefull kandidat for avkarbonisering av veitransport. Derfor gav DACHSER Kempten University of Applied Sciences i oppdrag å gjennomføre studien «H2 Infrastructure and Logistics» (H2-infrastruktur og -logistikk). Målet var å undersøke offentlig tilgjengelighet av hydrogen samt de kjente produksjonsprosessene og tankealternativene for bruk i brenselcelleelektriske lastebiler i perioden fra 2025 til 2030. Studien viser at en rekke utfordringer må overvinnes i jakten på et rent og bærekraftig drivstoff.

Egnede områder for hydrogenlastebiler

Studien identifiserte strategiske steder der drift av brenselcelleelektriske lastebiler er mulig innen 2025 takket være høy tilgjengelighet av hydrogen og gunstige stedsfaktorer. De fire DACHSER-anleggene i Hamburg, Magdeburg, Köln og Herne er «spesielt godt egnet». 42 andre steder anses som «egnet» og kan dermed bli aktuelle for lastebiler med denne drivkraftteknologien i fremtiden.

En stor utfordring er infrastrukturen til fyllestasjoner: Det er totalt kun 56 bensinstasjoner i Europa der nyttekjøretøy kan fylles med hydrogen.

Det finnes ingen konkrete utvidelsesplaner. Derfor undersøkte forskere ved forskningssenteret i Allgäu også om det ville være teknisk og økonomisk mulig å produsere hydrogen internt. Til dette formål ble produksjon av hydrogen ved hjelp av elektrolyse fra overskuddsenergien til solcellesystemet simulert på DACHSER-anlegget i Freiburg. Resultatet: Selv om intern produksjon teknisk sett er mulig, er det for tiden uøkonomisk på grunn av de høye genereringskostnadene. I tillegg er maks. mulig produksjonsvolum av hydrogen kun tilstrekkelig til å flytte én enkelt lastebil med vekselsflak ca. 80 000 km i året, noe som er altfor lite.

Andre Kranke, Head of Corporate Research & Development og prosjektleder for DACHSER Climate Protection.
Andre Kranke, Head of Corporate Research & Development og prosjektleder for DACHSER Climate Protection.

Lovende energibærer

Andre Kranke, Head of Corporate Research & Development and Project Manager DACHSER Climate Protection oppsummerer det slik: «Studien fra Kempten University of Applied Sciences viser at infrastrukturen for tilførsel av grønt hydrogen i Europa er under utvikling. Spekteret spenner fra hydrogenimport fra andre kontinenter til sentrale produksjonsanlegg i Europa til regional selvforsyning. Dette åpner for et bredt spekter av muligheter for å bruke denne nye bærekraftige og klimavennlige energiformen. Over 40 DACHSER-anlegg er allerede svært godt plassert i det europeiske infrastrukturnettverket for hydrogen, noe som er et godt utgangspunkt for tanking av hydrogenbrenselcelleelektriske lastebiler. DACHSER har valgt ut Magdeburg og Hamburg i Tyskland som sine to steder å starte hydrogenalderen på. Fra 2023 vil de første hydrogenbrenselcelleelektriske lastebilene i DACHSER-nettverket tas i bruk her. Målet er å følge utviklingen av denne nullutslippsteknologien nøye og drive innovasjonsutviklingen i samarbeid med partnere.»

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com