Neste skritt for DACHSER & FERCAM Italia 

I august 2023 begynte etableringen av et fellesforetak mellom DACHSER og FERCAM i Italia. Samarbeidet fortsatte, og den 28. mars 2024 sikret DACHSER seg 80 prosent av aksjene i fellesforetaksselskapet DACHSER & FERCAM Italia. Dette markerer den tyske logistikkleverandørens fullføring av oppkjøpet av majoritetsandelene innenfor stykkgods- og kontraktslogistikkavdelingene til det italienske logistikkselskapet FERCAM.

DACHSER & FERCAM Italia øker tempoet.
DACHSER & FERCAM Italia øker tempoet.

Etter en gjennomgang og godkjenning fra EU-kommisjonen i november 2023, startet FERCAM prosessen med å skille ut to av avdelingene – distribusjon og logistikk, med nesten 1000 ansatte og 43 anlegg i Italia – fra resten av selskapet for å danne en uavhengig organisasjon for stykkgods og kontraktslogistikk i Italia. Fellesforetaket, som DACHSER & FERCAM Italia, startet driften i begynnelsen av dette året. Etter en overgangsperiode ble DACHSER med i selskapet 28. mars 2024, og oppkjøpet ble gjennomført.

Oppkjøpet styrker ekspertisen vår i å betjene kunder i hele Europa med de samme standardene for kvalitet og resultater.

Burkhard Eling, administrerende direktør i DACHSER

I tillegg til 20 prosent av aksjene i fellesforetaket beholder FERCAM S.p.A. avdelingene FERCAM Transport (nasjonal og internasjonal vei- og banetransport), FERCAM Air & Ocean og FERCAM Special Services (kunst, messer og arrangementer, fjerning og flytting, håndtering av arkiver og dokumenter), inkludert alle internasjonale datterselskaper. Disse avdelingene blir ikke en del av det nye fellesforetaket.

«Med DACHSER & FERCAM Italia blir vårt europeiske nettverk for transport og lagring av industri- og forbruksvarer komplett», sier Burkhard Eling, administrerende direktør i DACHSER. «Oppkjøpet styrker ekspertisen vår i å betjene kunder i hele Europa med de samme standardene for kvalitet og resultater. Derfor kommer vi også til å investere i logistikkapasitet, digitalisering, klimatiltak og ikke minst i de ansatte i Italia.»

Fullfører nettverket i Europa

DACHSER og FERCAM kan se tilbake på 20 år med samarbeid der det italienske familieeide selskapet, som har hovedkontor i Syd-Tyrol, distribuerer stykkgods med industri- og forbruksartikler fra DACHSERs europeiske nettverk i Italia og frakter tilsvarende gods fra Italia til det europeiske nettverket. Nå kan den fullstendige integreringen i DACHSERs systemer og prosesser begynne.

«Det gode samarbeidet de siste tiårene er et bevis på at de to familieeide selskapene FERCAM og DACHSER har langsiktige planer og deler de samme verdiene. Det gjorde det enklere å starte det nye selskapet, DACHSER & FERCAM Italia, på alle måter», sier Hannes Baumgartner, administrerende direktør for FERCAM.

Videreføringen av stykkgods- og kontraktslogistikkvirksomheten under DACHSER-nettverkets paraply er det riktige grepet for å sikre positiv utvikling og fremtidig vekst i Italia og Europa.

Hannes Baumgartner, administrerende direktør for FERCAM

Majoritetsovertakelsen av FERCAMs forretningsvirksomhet med stykkgods og kontraktslogistikk er det tredje store oppkjøpet DACHSER har gjennomført for å utvide transport- og logistikknettverket i Europa. De to andre er Graveleau (Frankrike i 1999) og Azkar (Spania i 2013). DACHSERs logistikkvirksomhet i Europa har ikke egne anlegg i Italia, og derfor vil det ikke oppstå doble strukturer. Alle ansatte i FERCAMs distribusjons- og logistikkavdelinger er overført til fellesforetaket DACHSER & FERCAM Italia.

Innenfor forretningsområdet for matlogistikk, som tar seg av transport og lagring av kjølevarer, har DACHSER hatt aktivitet i Italia siden 2017, med tre anlegg og rundt 270 ansatte. DACHSER Italy Food Logistics skal fortsatt drives uavhengig under ledelsen av Country Manager Roberto Specos.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com
return true; } return false; }