Påminnelse: Storbritannia innfører nytt tollsystem

I Storbritannia erstattes dagens CHIEF-system (Customs Handling of Import and Export Freight) av det nye tollsystemet CDS (Customs Declaration Service). Innføringen vil skje 30. september 2022 og importører i Storbritannia må derfor forberede seg på endringer.

Innføringen av det nye tollsystemet CDS vil finne sted for importforsendelser til Storbritannia 30. september 2022, mens overgangen for eksportforsendelser er planlagt å finne sted 31. mars 2023. Overgangen gjør at importører og eksportører i Storbritannia må forberede seg på endringer. Vedlagt finnes en sjekkliste som skal være til hjelp når man går gjennom kravene.

Overgangen betyr i hovedsak:

  • Tollkreditt: Hvis kunden din bruker sin egen tollkreditt, må de søke om ny autogiro for CDS. Hvis de bruker DACHSERs tollkreditt, trenger de ikke å søke om en ny autogiro for CDS.
  • Det er et «finance dashboard» i CDS som er tilgjengelig gjennom Government Gateway. Hvis DACHSER skal deklarere importsendinger for importøren din, må godkjenningen av at DACHSER kan bruke utsettelseskontoen lagres i «finance dashboard».

Det anbefales å forberede seg på de endringene som følger med overføringen fra CHIEF til CDS. Ellers er det risiko for at det kan oppstå forsinkelser i importklareringer i Storbritannia fra 1. oktober 2022, da tolldeklarasjoner ikke lenger kan sendes til selskaper som ennå ikke er registrert i CDS, fra denne datoen. DACHSERs CDS-team svarer gjerne på spørsmål på følgende e-postadresse: 

CDS.Northampton@dachser.com

CDS Migration Checklist PDF (0,07 MB)
DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com