Nyheter

"Trikset er å etablere robuste forsyningskjeder"

Hva kan vi lære av krisen vi står oppe i? Bernhard Simon, CEO i DACHSER, deler sine tanker om fremtiden for den globale vareflyten.

Bernhard Simon, CEO for DACHSER.

"Vil koronapandemien endre den verdensomspennende vareflyten permanent? Beslutningstakere i bedrifter og statlige organisasjoner må nå gå nøye gjennom verdikjedene sine – som hittil har vært spredt svært bredt utover – på jakt etter potensiell risiko og utforske hvordan de kan tilpasse dem til de nye forholdene.

Slike skiftninger er definitivt ikke noe nytt i forbindelse med styring av globale forsyningskjeder. For drøyt ti år siden hadde den globale finans- og økonomikrisen lignende konsekvenser. I hovedsak handler det om å bestemme om forsyningskjedene skal gjøres så robuste som mulig – eller så effektive som mulig. De senere årene har mantraet vært effektivitet: logistikk har først og fremst blitt sett på som en kostnadsfaktor som skulle optimaliseres. Koronakrisen gjør at vekten nå vil bevege seg mer mot strategisk styring. Dette forankrer logistikk som et integrert fagfelt på toppledernivå. For å sikre en robust forsyningssikkerhet etablerer de som jobber innen dette fagfeltet, utskiftbare alternativer.

Den rette lærdommen fra krisen

Når de gjør det, er ikke fokuset på regionalisering eller globalisering, men på proaktiv risikostyring: full nasjonalisering eller regionalisering av forsyningskjeder, for eksempel når det gjelder medisinsk verneutstyr, er like suboptimalt og risikabelt som å anskaffe alle produkter fra ett enkelt land. Trikset er å etablere robuste forsyningsnettverk som på en intelligent måte integrerer både lokale leverandører og dem som er i Kina, USA og Europa. Hvis resultatet blir forsyningskjeder som er mer smidige, fleksible og robuste, så vil vi definitivt ha tatt med oss den riktige lærdommen fra krisen vi nå står oppe i.»

Kontakt Julie Sørum Communications Coordinator Nordic