Brexit: Den 31. januar 2020

Den 31. januar trer Storbritannia ut av EU og går inn i en overgangsperiode. Slik det ser ut nå, vil det ikke bli noen endringer i godstrafikken mellom EU-landene og Storbritannia før mot slutten av dette året.

Etter det bør en frihandelsavtale mellom EU-landene og Storbritannia tre i kraft. Det er imidlertid fortsatt uklart om en slik frihandelsavtale kan forhandles frem og godkjennes innen utgangen av året.

Brexit-sjekklisten gir derfor fortsatt en oversikt over de nødvendige forberedelsestiltakene.

Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte den lokale kontaktpersonen din hos oss.

Brexit-sjekkliste PDF (0,06 MB)
Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic