Nyheter

For et bærekraftig samfunn: Stadig flere frivillige organisasjoner tar affære rundt om i verden

Med globaliseringen spiller det internasjonale nettverket av ikke-statlige organisasjoner (NGOs) en stadig viktigere rolle. DACHSERs partnerskap med hjelpeorganisasjonen for barn, terre des hommes, viser hvordan et selskap kan støtte en frivillig organisasjon på lang sikt.

Bilde: Kathrin Harms, terre des hommes
Bilde: Kathrin Harms, terre des hommes

Miljøvern, menneskerettigheter, felles utviklingsprosjekter, migrasjon, antidiskriminering: ikke-statlige organisasjoner, eller frivillige organisasjoner, har stor betydning for samfunnet. De er uavhengig av stater og regjeringer, og er forkjempere når det gjelder sosiale, sosiopolitiske og miljømessige spørsmål. Koronaviruskrisen gjør arbeidet til frivillige organisasjoner mer presserende, siden humanitær hjelp i utviklingslandene nå er viktigere enn noensinne. Det er en utfordring for mange slike organisasjoner, ettersom arbeidet deres ofte hindres av reiseforbud, vanskelige arbeidsforhold og lokale hygienetiltak. I tillegg er mange av dem som donerer mindre villige til å gjøre det i krisetider. Det er imidlertid nettopp donasjoner de frivillige organisasjonene er avhengige av, fordi det i tillegg til medlemsavgiftene er donasjoner som er den viktigste finansieringskilden deres. Åpenhet med hensyn til kontantstrømmen til en organisasjon og hva den oppnår med disse midlene er nå enda mer avgjørende for å styrke tilliten hos giverne. Mange frivillige organisasjoner informerer giverne regelmessig via pressemeldinger, nyhetsbrev eller på hjemmesiden sin om enkeltprosjekter og bruk av midler. Frivillige organisasjoner overvåkes også av revisjonsselskaper og relevante skattemyndigheter for å sikre at de bruker donasjonene riktig. En «donasjonsgodkjenning» fra det tyske sentralinstituttet for sosiale spørsmål (DZI) med hovedkontor i Berlin, bidrar til å skape enda større tillit fra giverne. Godkjenningen garanterer at den aktuelle frivillige organisasjonen er troverdig og at arbeidet de gjør går riktig for seg.

DACHSER støtter terre des hommes

Ifølge beregninger er det i øyeblikket titusenvis av frivillige organisasjoner over hele verden som blant annet gir medisinsk behandling i kriseområder, tar seg av flyktninger og støtter mikrobedrifter i oppstartsfasen. En av de ledende hjelpeorganisasjonene for barn er terre des hommes. Organisasjonen ble grunnlagt i Tyskland i 1967, og beskytter barn mot slaveri og utnyttelse, tar seg av ofre for krig, vold og overgrep, og sørger for utdanning og opplæring til barn. Den tyske grenen av terre des hommes støtter i dag 386 prosjekter over hele verden. Den internasjonale logistikkleverandøren DACHSER har støttet arbeidet til terre des hommes i Sør-Asia, Sør-Afrika og Latin-Amerika siden 2005. I tråd med prinsippet om å «hjelpe mennesker å hjelpe seg selv», gjennomfører terre des hommes lokale bistandsprosjekter for å forbedre livene til barn og de andre i landsbyene deres permanent. «Som et globalt logistikkselskap har vi virksomhet rundt om i verden som fører mennesker, markeder og produksjon tettere sammen. Likevel er det ikke alle som opplever fordelene som globaliseringen gir. Det er vårt ansvar å stå opp for disse menneskene og forbedre levekårene deres», forklarer Bernhard Simon, CEO i DACHSER.

Ved å forlenge kontrakten med terre des hommes ut 2025, kommer DACHSER til å støtte den nordindiske delstaten Bihar, samt prosjekter i New Delhi og Uttar Pradesh. Hvis vi tar en titt på sistnevnte, koordinerer Ingrid Mendonca et hjelpeprosjekt der for terre des hommes Tyskland. Hun er begeistret for engasjementet til lokalbefolkningen, og særlig nå under koronaviruspandemien. «Ikke bare støtter ungdomsgruppene sine egne lokalsamfunn, syr munnbind og skaffer mat, men de tar også kontakt med unge mennesker i andre landsbyer, distrikter, til og med stater og organiserer seg», forteller Ingrid Mendonca. «Engasjementet de har for å forbedre situasjonen er inspirerende.»

Som et globalt logistikkselskap har vi virksomhet rundt om i verden som fører mennesker, markeder og produksjon tettere sammen. Likevel er det ikke alle som opplever fordelene som globaliseringen gir. Det er vårt ansvar å stå opp for disse menneskene og forbedre levekårene deres.

Ansatte i DACHSER drar også nytte av arbeidsgiverens engasjement for samfunnsansvar og kan støtte terre des hommes-prosjekter på stedet. Ett eksempel: Melanie Diem, Team Leader Project Management i DACHSER, koordinerte et bærekraftprosjekt som terre des hommes og DACHSER gjennomførte i Livingstone i Zambia. DACHSER Young Professionals og studenter fra terre des hommes-nettverket deltok i prosjektet. «Deltakernes engasjement for saken var veldig imponerende. Ansatte i DACHSER har muligheten til å fordype seg i arbeidet til en frivillig organisasjon, et område som de ellers aldri ville kommet i kontakt med», forklarer Melanie Diem.

Bilde: Kathrin Harms, terre des hommes
Bilde: Kathrin Harms, terre des hommes

En spesiell type engasjement

Partnerskapet mellom DACHSER og terre des hommes viser at et kommersielt selskap og en frivillig organisasjon kan oppnå fantastiske ting når de jobber sammen. «Samarbeidet med DACHSER er spesielt verdifullt og viktig for oss fordi det innebærer et stort personlig engasjement og en åpen og ærlig dialog», forteller Stephan Stolze, leder for innsamlingsavdelingen i terre des hommes. «De ansatte i DACHSER og spesielt CEO Bernhard Simon er sterkt engasjert i terre des hommes-prosjektene som DACHSER finansierer. De ønsker å vite hvordan folk på bakken har det, og i hvilken grad støtten fra DACHSER lykkes med å bidra til å forbedre levekårene til lokalbefolkningen.» I 2018 mottok DACHSER anerkjennelse for engasjementet sitt i form av den tyske CSR-prisen i kategorien «Sosialt engasjement». Samarbeidet med en frivillig organisasjon gjør DACHSER til en pioner, da det bare finnes noen få selskaper i Tyskland som støtter frivillige organisasjoner som er aktive internasjonalt. «Særlig burde større internasjonale selskaper vurdere FNs 17 bærekraftsmål seriøst og støtte prosjekter på disse områdene så lenge de kan», sier Stephan Stolze.

Kontakt Julie Sørum Communications Coordinator Nordic