Økning av veiskatt i Tyskland

Den tyske regjeringen øker veiskattene for lastebiler med en tillatt totalvekt på mer enn 7,5 tonn, fra 1. januar 2023. Derfor vil bomsatsene for motorveier og nasjonale veier bli justert, og det vil også bli tatt hensyn til eksterne kostnader som luft- og støyforurensning forårsaket av lastebiler. Disse justeringene vil resultere i en økning i veiavgifter i alle klasser, noe som må tas i betraktning i DACHSERs avgiftstabeller.

Tysklands folkevalgte parlament har også besluttet at en tollreform skal tre i kraft fra 1. januar 2024. Dette er på grunn av forlengelsen av lastebilavgiften til kjøretøy som veier 3,5 tonn eller mer, samt en CO2-avgift. DACHSER kommer til å holde deg oppdatert om dette.

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon er du velkommen til å kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com