– Mot videre vekst

DACHSER Norways årsregnskap for 2023 viser solide resultater med et resultat før skatt på 53,4 MNOK.

DACHSER fortsetter vekstreisen i Norge.

Til tross for endringer i det globale transportmarkedet har DACHSER Norway fortsatt arbeidet med å opprettholde god kvalitet og solid drift, og endte med en omsetning på 358,9 MNOK i 2023 – en økning på 8% fra 2022. Armend Krasniqi, Country Manager for DACHSER Norway er fornøyd med fjorårets resultater: «Vi er tilfredse med å se at vår strategiske tilnærming i Norge viser seg å være vellykket, og når stadig nye vekstmål.» Han fremhever viktigheten av investeringene gjort i 2023, inkludert åpningen av en ny terminal i Kristiansand og installasjonen av solcellepaneler på taket, som har bidratt til et solid årsresultat og positive utsikter for videre vekst. Han understreker imidlertid at den avgjørende faktoren er de ansatte: «Våre ansatte er dedikerte og kompetente, og har vist en imponerende innsats i enda et krevende år. Uten deres engasjement og harde arbeid ville ikke fremgangen vår vært mulig. Økningen på flere antall ansatte i 2023 er et tydelig tegn på at vi er en stabil arbeidsgiver, og det er noe vi vil fortsette å være.»

Til tross for lavere etterspørsel og betydelig overkapasitet i logistikkbransjen kan DACHSER Norway nok en gang fremvise et robust årsresultat for det foregående året: «Dette resultatet bekrefter vår posisjon som en pålitelig og stabil logistikkleverandør i et stadig skiftende marked», forteller Krasniqi. «Vi forplikter oss til å fortsette å møte våre kunders behov på en effektiv og pålitelig måte, selv under de mest utfordrende forholdene.» Selv i lys av de kontinuerlige utfordringene som preget globale forsyningskjeder i 2023, har investeringene som er gjort de siste årene, resultert i betydelige forbedringer i lønnsomheten og et solid fundament for videre vekst. Krasniqi ser optimistisk på de mange mulighetene dette bringer med seg: «Vi ser frem til å fortsette vår vekstreise i Norge og har allerede etablert gode samarbeidsforhold med flere spennende bedrifter på Sørlandet. Det er tilfredsstillende å kunne tilby dem et stabilt og effektivt nettverk som stadig utvides.»

Utvider nettverket

Det familieeide transport- og logistikkselskapet med hovedkontor i Sør-Tyskland har gjennomført betydelige investeringer på globalt nivå i løpet av 2023 for å forsterke sitt nettverk. I løpet av det siste året har DACHSER-konsernet gjennomført strategiske oppkjøp og etableringer som har utvidet nettverket til Australia, New Zealand og Japan. Samtidig har selskapets tilstedeværelse økt markant i Nederland, Italia og Sør-Afrika. Mot slutten av 2023 kunngjorde selskapet oppkjøpet av det svenske matlogistikkselskapet Frigoscandia AB, som betydelig utvider DACHSERs tilstedeværelse innen alle typer matlogistikk på det nordiske markedet. I 2024 fortsetter DACHSER sin ekspansjon ved å planlegge investeringer på rundt 500 millioner euro for å ytterligere styrke sitt nettverk.

Årsrapport_2023 PDF (0,10 MB)
DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com